Een oproep voor de joden van China

Volgens sommige geleerden is de Bnei Menashe-gemeenschap in het noordoosten van India waarschijnlijk een uitloper van de Chinees-Joodse gemeenschap die zich ongeveer 2000 jaar geleden begon te vestigen in Kaifeng, de hoofdstad van het keizerlijke China. Dit waren Joodse of Israëlitische ballingen uit Perzië die als kooplieden oostwaarts waren getrokken langs de oude zijderoute, helemaal tot aan het oostelijke eindpunt in Kaifeng. Er zijn perkamenten en gegraveerde pilaren gevonden, die hun aanwezigheid in het gebied tot zo’n 20 eeuwen geleden bewijzen.

Op het hoogtepunt, in de Middeleeuwen, telde de Joodse gemeenschap van Kaifeng maar liefst 5.000 mensen, met rabbijnen, synagogen en verschillende gemeenschappelijke instellingen. Maar de Joodse gemeenschap in Kaifeng is in de afgelopen generaties uiteindelijk in aantal afgenomen tot minder dan 1.000.

Er zijn nog zo’n 500 Chinese Joden in het gebied, en velen zijn nu geïnteresseerd in het maken van aliyah om zich weer bij het reguliere Joodse volk in het land Israël te voegen. De eerste Kaifeng Joodse familie die de afgelopen tijd aliyah maakte, werd ongeveer tien jaar geleden op hun reis naar huis gesponsord door de Christelijke Ambassade.

Meer Kaifeng-joden volgen nu Hebreeuwse taalcursussen en religieuze studies ter voorbereiding op hun verhuizing naar Israël, met hulp van Shavei Israel, onze partner in de Bnei Menashe-aliyah. De ICEJ helpt ook om de vluchten voor deze Kaifeng Joodse families te betalen. Bijvoorbeeld, ICEJ-Taiwan heeft onlangs $ 25.000 gedoneerd voor deze unieke aliyah-operatie.

Als u de terugkeer van een familie Kaifeng-joden naar Israël wilt sponsoren, maak dan een gift over.