‘Het is bemoedigend’, vertelde een alleenstaande moeder uit Ashdod, toen ze de Pesach maaltijdmand kreeg van de ICEJ,  ‘dat Christenen uit verschillende landen aan ons denken, om dit te doen, dat is heel speciaal!’

Armoede is in Israël aan de orde van de dag. Ook al is Israël een modern Westers land, de verschillen tussen rijk en arm zijn groot. Meer dan 20% in Israël leeft onder de armoedegrens, in de Arabische delen van Israël meer dan de helft en in de Orthodoxe Joodse wijken zelfs meer dan 70%.

Uitgaven voor huisvesting zijn erg hoog. En de prijzen voor voedsel zijn de laatste tijd sterk gestegen, zelfs tot 50% meer. Dan wordt het erg lastig voor de armere gezinnen om rond te komen.

Hulp aan de armen

Het Israëlische Bureau voor Statistiek geeft aan dat er een onevenredig groot deel zonder werk zit. Ongeveer 100.000 Israëli’s hebben geen baan of een baan waar weinig geld mee wordt verdiend.

De ICEJ werkt samen met de Overheid om deze mensen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt, met name de Arabische Israëli’s, Nieuwe Immigranten, Gehandicapten en Jongeren van achtergestelde groepen.

Pesach maaltijden

Ieder jaar wil de ICEJ juist deze armere gezinnen helpen om een maaltijd rond Pesach te geven. Deze nieuwe immigranten, maar ook de ouderen hebben vaak hulp nodig om een feestmaaltijd met Pesach te kunnen maken.

Juist deze Pesachmaaltijd is het moment dat de gezinnen bij elkaar zijn, en dat het verhaal van de Uittocht uit Egypte wordt gelezen, als een teken van Gods trouw aan zijn volk. Velen zijn voor deze maaltijd afhankelijk van donaties, om de instructies van God te kunnen opvolgen rond deze maaltijd.

De ICEJ werkt daarin samen met de lokale sociale werkers en geestelijke leiders in de diverse gemeenschappen, om zeker te weten dat onze hulp op de juiste plaats komt. Wij delen voedselbonnen uit, zodat men dit voedsel zelf kan halen in de winkels.

‘Dank u, vanuit de grond van mijn hart, dat u dit al zovele jaren doet’, zei Refael Ben Shitreet, de burgemeester van Beth Shean, om daarmee de ICEJ te bedanken. ‘We vinden het geweldig dat jullie Christenen onze bevolking helpt om dit feest van de Uittocht waardig te kunnen vieren.’

We geloven dat wij als Christenen op deze manier een lichtpuntje kunnen zijn voor de mensen in Israël die het moeilijk hebben, zodat Pesach het feest van de helpende en de bevrijdende God is.

Ondersteun ons werk, om hiermee een getuigenis te kunnen zijn in Israël.