French Aliyah

De verwachte toename van de Joodse immigratie naar Israël als gevolg van de wereldwijde gevolgen van de Gaza-oorlog begint te gebeuren. De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem bereidt zich momenteel voor op het sponsoren van Aliyah-vluchten voor Joodse gezinnen uit Frankrijk en Zuid-Afrika, waar de bezorgdheid over gewelddadig antisemitisme maar al te reëel is.

Deze week heeft de ICEJ toegezegd om Aliyah-vluchten te financieren voor 100 Joodse immigranten die de komende maand uit Frankrijk komen, evenals voor maximaal 20 Joden die binnenkort uit Zuid-Afrika zullen aankomen. De Christelijke Ambassade kijkt ernaar uit om deze olim (nieuwe immigranten) thuis te verwelkomen in israël. We zullen de hulp van christenen over de hele wereld nodig hebben om deze vluchten te financieren en er worden er in de loop van dit jaar nog meer nieuwe immigranten verwacht.

Op het moment dat Israël in een conflict wordt geduwd met Hamas of andere islamitische terreurmilities, worden golven van antisemitisme wereldwijd ontketend. Op hun beurt produceren die een nieuwe golf van Aliyah naar het Joodse thuisland. In de afgelopen decennia zijn Frankrijk en Zuid-Afrika beide getuige geweest van deze dynamiek als gevolg van zorgen over het ongebreidelde antisemitisme in deze landen. Helaas is dit opnieuw het geval als gevolg van de oorlog van Israël met Hamas in Gaza en op andere fronten.

Sinds de wrede Hamas-bloedbaden op 7 oktober jongstleden zijn meer dan 7.000 Joden naar Israël verhuisd, ondanks het feit dat het een natie in oorlog is. Er worden de komende maanden nog veel meer verwacht. Het Joods Agentschap heeft de hoogste prioriteit gegeven aan Frankrijk, aangezien het aantal aanvragen voor Aliyah daar met meer dan 500% is gestegen sinds het begin van de oorlog in oktober. Antisemitische incidenten zijn daar met 1.000% gestegen, volgens een recent rapport.

SA & Israeli representatives at The Hague

Israëlische functionarissen maken zich ook op voor een golf van Joodse immigranten uit Zuid-Afrika als gevolg van de felle anti-Israëlische houding van de regering, met name de beschuldigingen tegen Israël van het plegen van genocide in Gaza, die het door het ANC geleide regime nastreeft bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

FRANKRIJK: Sinds het jaar 2000 is er een opmerkelijke toename van Aliyah vanuit Frankrijk, waar op dat moment zo’n 750.000 Joden woonden. Maar met de Tweede Palestijnse Intifada van 2000 tot 2005 en talloze raketoorlogen met Hamas en Hezbollah sindsdien, begonnen radicale moslims te ageren tegen Joden in heel Frankrijk, wat velen ertoe aanzette om naar Israël of andere landen te verhuizen. Tel daarbij op de aanslag op een Joodse school in Toulouse in 2012, de rellen bij Charlie Hebdo en de belegering van de Hyper Cacher-supermarkt in Parijs in 2015, en de brute moord op Sarah Halimi in 2017, en de Joodse exodus is alleen maar versneld. Vandaag de dag zijn er naar schatting nog maar 500.000 Joden in Frankrijk.

Veel van degenen die naar Israël verhuizen, maken zich niet alleen zorgen over het antisemitisme in Frankrijk, maar ze voelen zich ook aangetrokken tot het leven in Israël, de werkgelegenheid in hi-tech en andere beroepen, en identificeren zich gewoon trots met de Joodse staat en het Joodse volk.

Het is ook belangrijk op te merken dat niet alle Franse Joden de middelen hebben om naar Israël te emigreren, aangezien velen afkomstig zijn uit worstelende Sefardische Joodse arbeidersfamilies die enkele generaties geleden de omwentelingen in Noord-Afrika ontvluchtten.

De ICEJ is in 2010 begonnen met het sponsoren van Aliyah-vluchten vanuit Frankrijk. Sindsdien hebben we meer dan 4.000 Franse Joden geholpen bij het maken van Aliyah. De deur staat nu open voor christenen om te helpen honderden Franse joden terug te brengen naar hun voorouderlijk thuisland, in overeenstemming met bijbelse profetieën.

ZUID-AFRIKA: De natie Zuid-Afrika heeft ook een recente piek in Aliyah gezien die samenviel met de genocide-petitie van het land tegen Israël bij het Wereldgerechtshof in Den Haag. De openlijk scherpe houding van de door het ANC geleide regering tegen Israël heeft ook antisemitische incidenten in het hele land aangewakkerd. ICEJ-vertegenwoordigers in Zuid-Afrika waren onlangs getuige van deze vijandigheid terwijl ze zich voorbereidden op het organiseren van een pro-Israëlische bijeenkomst in Kaapstad, waar ze verwachtten dat ongeveer 3.000 christenen zouden komen bidden voor Israël en de gijzelaars die nog steeds in Gaza worden vastgehouden. Maar de politie heeft het evenement afgeblazen vanwege de gewelddadige dreiging van een niet-goedgekeurd tegenprotest door pro-Palestijnse demonstranten, die verschillende mensen aanvielen en ook slaags raakten met de politie. Een belangrijke aanstichter van de rellen was Mandla Mandela, de kleinzoon van Nelson Mandela, die zich tot de islam heeft bekeerd. Er was zelfs een Joodse man in een rolstoel die door de relschoppers werd aangevallen.

Veel christenen in Zuid-Afrika spreken zich uit tegen het toenemende antisemitisme en de juridische oorlogvoering van hun regering tegen Israël, en ze bidden oprecht voor een drastische koerswijziging voor hun land bij de komende nationale verkiezingen.

Te midden van de spanningen tussen de twee landen heeft EL AL besloten om binnenkort te stoppen met directe vluchten van Israël naar Zuid-Afrika, en er is zelfs bezorgdheid over een mogelijke sluiting van de Israëlische ambassade in Zuid-Afrika. Desalniettemin zal de Aliyah uit Zuid-Afrika zeker doorgaan, en we hebben uw hulp nodig om meer Joden naar huis te halen uit deze omstreden gemeenschap.

GEEF NU: De christelijke ambassade zal doorgaan met het verlenen van oorlogshulp om te voorzien in de dringende behoeften in Israël in deze tijd van crisis en conflict. Maar het moment is aangebroken waarop we ook kunnen helpen om meer Joden uit Frankrijk, Zuid-Afrika en vele andere landen waar ze worden geconfronteerd met antisemitische bedreigingen naar huis te brengen. De ICEJ heeft een bewezen staat van dienst in het helpen van meer dan 185.000 Joden bij het terugkeren naar het Beloofde Land, precies zoals de bijbelse profeten voorspelden. Dus sluit je alsjeblieft bij ons aan om de huidige uitdaging aan te gaan door de dringende Aliyah-inspanningen van de ICEJ te ondersteunen.

Geschreven door David Parsons, senior-woordvoerder van ICEJ