Het liefdevolle werk van de ICEJ-Thuiszorg omvat decennia en gaat over de generaties heen.

In de 1990 jaren werd de ICEJ-Thuiszorg gevraagd door een Joodse familie om te helpen voor Golda, hun 87-jarige grootmoeder. Daarmee begon de relatie. Driemaal per week kwam een ICEJ-verpleegster helpen.

Daarmee kreeg het verhaal een vervolg, want op een dag vertelde de kleindochter van Golda iets over haar verleden. Corrie van Maanen, de ICEJ verpleegster, hoorde ervan en zag het belang ervan in. Corrie vroeg aan de dochter Valentina om het verhaal verder aan te vullen. Valentina weigerde eerst maar later kwam het verhaal er al huilend toch uit.

Toen de Nazi’s in de Oekraïne kwamen en het huis van Golda naderden, kon zij vluchten. Haar man werd vermoord en zij ging in een ander deel van Rusland wonen. Na de oorlog, kwam het Communisme: weer een andere bedreiging voor haar en haar dochters. Haar buren gaven haar aan bij de Communisten en zij kwam drie jaar in de gevangenis, maar kreeg haar dochters niet weer te zien.

Valentina, nu 74 jaar, kon zich herinneren dat ze 12 jaar was toen ze naar een weeshuis werd gebracht. Dat waren lange jaren met veel honger en eenzaamheid. Later kon ze met moeite haar kind grootbrengen.

Uiteindelijk maakte Golda op haar 85-ste Aliyah naar Israël, met haar twee dochters en hun kinderen. Toen de ICEJ-Thuiszorg hen leerde kennen en hulp aanbood, was dit zeer welkom. Nu is Golda inmiddels overleden, maar haar dochter Valentina krijgt nu Thuiszorg van de ICEJ. Dit is een geweldige manier om hulp te bieden aan de mensen in Israël die echt hulp nodig hebben, dwars door en over generaties heen.

Blijf ons ondersteunen om dit prachtige werk te continueren.

Geschreven door: Maxine Carlill