Terwijl we onze eerste stappen zetten in het nieuwe jaar, willen we de goedheid van de Heer in het afgelopen jaar gedenken en vol verwachting vertrouwen op Zijn trouw voor dit komende jaar, terwijl we blijven wandelen in het mandaat dat gegeven is aan de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem in 1980!

Het oprichtingsmandaat van de ICEJ is gebaseerd op Jesaja 40:1-2 “Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is…”

Al meer dan veertig jaar is de ICEJ begonnen aan deze reis om Israël te troosten. Deze reis is een reis met daden van mededogen. Elk dorp en elke stad is op de een of andere manier in aanraking geweest met onze liefdadigheidsbediening bij het helpen van de armen, het aanmoedigen van kinderen, het zorgen voor de ouderen en het helpen van Joden om terug te keren naar hun bijbelse thuisland.

Onze bediening is momenteel gericht op vier hoofdgebieden van praktische hulp en troost. Samen met uw steun in 2021 waren we in staat om de meest behoeftigen en kwetsbaren in de Israëlische samenleving te bereiken.

Hier is een samenvatting van de vele projecten van de ICEJ die laten zien hoe u heeft geholpen om een verschil te maken in Israël op onze vier belangrijkste werkgebieden.

Israël in crisis

In maart heeft de ICEJ de meeste pakketten ooit uitgedeeld aan de arme en kansarme Joodse gezinnen die zwaar werden getroffen door de Corona-crisis. Ook werden paasgeschenken bezorgd aan Arabische christenen in het hele land.

In mei bevond Israël zich onder zware raketaanvallen vanuit Gaza en de ICEJ kon in actie komen door onmiddellijk 15 nieuwe mobiele schuilkelders te bestellen, beschermende vesten en brandbluspakken te leveren aan eerstehulpverleners in de grenssteden aan de frontlinie.

Terwijl het “staakt-het-vuren” kwetsbaar bleef aan de zuidgrens met Gaza en een extra dreiging aan de noordgrens met Libanon altijd op de loer lag, bleef de ICEJ het hele jaar door schuilkelders kopen voor plaatsing in kwetsbare gemeenschappen nabij de grenzen. Er werden nog eens 36 mobiele schuilplaatsen aangekocht, terwijl andere ondergrondse schuilplaatsen werden gerenoveerd.

Brengen van toekomst en hoop

Ons programma “Brengen van toekomst en hoop” versterkt kansarme Israëlische gezinnen, biedt onderwijs en economische empowerment, zorgt voor kinderen en risicojongeren en strekt zich uit tot Arabisch/Joodse coëxistentie-inspanningen in heel Israël. Het afgelopen jaar waren we dolblij om te zien dat veel levens door dit programma werden veranderd. U kunt de bemoedigende persoonlijke verhalen over veranderde levens lezen in de volgende artikelen:

Aliyah en integratie

We brengen de Joden naar huis en helpen hen om zich in hun land te vestigen.

Ondanks corona-reisverboden begon de ICEJ het jaar met het brengen van honderden Ethiopische Joden naar Israël, waaronder een jonge Ethiopische jongen die in Israël een levensreddende hartoperatie heeft ondergaan. Tussen december 2020 en maart 2021 heeft de ICEJ de vluchten van meer dan 500 van de 2.000 Ethiopische Joodse immigranten gesponsord die arriveerden in de “Operatie Rots van Israël” luchtbrug.

In totaal heeft de ICEJ vorig jaar Aliyah- en integratiehulp verleend aan bijna 4.000 nieuwe Joodse immigranten uit meer dan 20 landen over de hele wereld, inclusief gesponsorde vluchten voor meer dan 1.500 nieuwkomers.

Ondertussen vierde ons Thuiszorgprogramma 25 jaar trouwe dienst aan de oudere Russische immigranten met regelmatige bezoeken, het geven van geschenkpakketten en het verlenen van verpleegkundige zorg aan mensen met een lichamelijke handicap.

Holocaust-overlevenden

Terwijl Israël in april ‘Yom HaShoah’ herdacht (de jaarlijkse herdenkingsdag van de Holocaust) berichtten verschillende vooraanstaande Israëlische media over het speciale Home for Holocaust Survivors van de ICEJ in Haifa. De nieuwsuitzendingen belichtten het dagelijkse werk van ons team van christelijke verpleegsters en vrijwilligers in het Haifa Home. Een van de belangrijkste Israëlische tv-zenders zond een twee uur durende telethon uit om geld in te zamelen voor het tehuis.

In juli was de ICEJ verheugd om samen met liefdadigheidspartners het eerste nationale callcenter van Israël te openen die in een dringende behoeften voorziet van Holocaust-overlevenden in het hele land. Het centrum bevindt zich in de buurt van ons Huis voor Holocaustoverlevenden in Haifa.

Dank u voor uw gebeden en voor het zaaien van zaad in goede aarde! Dit zijn slechts enkele hoogtepunten van onze vele hulpprojecten die dankzij uw steun tot bloei zijn gekomen.

In 2022 zal de Christelijke Ambassade uw handen blijven om christelijke liefde en troost te bieden aan het volk van Israël. Moge u gezegend zijn als u met ons blijft samenwerken om de meest kwetsbaren in de Israëlische samenleving te bereiken.

Doneren