door Alexandra Larin

In ons blad Woord van Jeruzalem, hebben we in het september nummer een nieuw programma geïntroduceerd onder de naam: Vredestichters. Dit is een initiatief van ICEJ-Tsjechië. De deelnemers begonnen in Tsjechië, maar gingen al snel naar Israël om meer te weten over de geschiedenis van de 2e Wereldoorlog. Een belangrijk onderdeel van hun bezoek was het Haifa home voor Holocaustoverlevenden. De jongeren waren geraakt door hun verhalen die ze in dit huis hoorden en tegelijkertijd waren deze jongeren een zegen voor de bewoners van het Haifa home. Men wilde hun verhalen horen.

Iemand van deze bewoners is Manya. Zij ging haar levensverhaal uitwerken door te schilderen en te zingen. In een aantal van haar schilderijen heeft Manya haar moeder geschilderd met haar handen opwaarts naar God. Als ze vertelt over haar wonderbaarlijke redding door de oorlog heen, vervult haar dat met glimlach. De jongelui luisterden graag naar deze verhalen. David zei dat de bewoners niet verbitterd waren, ondanks hun traumatisch verleden.

Na het bezoek aan het Haifa home werden de jongelui uit Tsjechië verzameld in de hal van het huis en zongen ze het Hebreeuwse volkslied. Dat ontroerde de bewoners. Dit zijn de gouden momenten tussen jong en oud.

‘Het is bijzonder om te zien hoe christenen en joden elkaar in dit huis leren kennen en waarderen’, zei Amit, één van de maatschappelijk werkers in het Haifa home. ‘De onderlinge liefde is vaak voelbaar en helpt de bewoners om iets van hun trauma’s te vergeten’.