door Yudith Setz

We werden in 2009 voor het eerst geïntroduceerd door Shimon Sabag aan het Haifa home, waar een aantal Holocaustoverlevenden logeerden. Als initiator voor dit project heeft Shimon een visie, een droom, om juist deze groep slachtoffers een waardige oude dag te geven.

Een wonderlijke samenwerking is hieruit ontstaan tussen de ICEJ in Yad Ezer L‘Haver van Shimon Sabag. Met de hulp van christenen uit de hele wereld lukt het deze joodse organisatie Yad Ezer L’Haver om het gebouw en de verzorging van deze Holocaustoverlevenden te runnen. Dit huis werd een begrip in heel Israël, want het is het enige huis speciaal voor deze doepgroep in Israël.

Over de jaren zijn er nieuwe bewoners ingetrokken, moest er meer staf worden aangesteld en zijn er betere voorzieningen gekomen. Nu is het echt een verzorgingshuis voor 70 bewoners dat kan draaien zonder subsidiëring van de overheid. De Israëlische overheid stelt echter wel eisen aan de veiligheid, etc. Dit vergt veel extra voorzieningen voor het huis.

Wanneer de bewoners in het huis komen wonen, zijn zij nog redelijk gezond en zelfstandig. Maar wanneer de jaren verstrijken zien we hun gezondheid afnemen en is er meer hulp en verzorging nodig. De meeste bewoners zijn nu rond de 90 jaar en we zien een terugval in hun gezondheid. Toch is het onze uitdaging om deze doelgroep een goede en gezonde oude dag te geven. We bedanken een ieder die een gift voor dit unieke project geeft waarbij we hoop en bemoediging kunnen geven als christenen.