Jacob Keegstra (ICEJ) over de geestelijke strijd achter Israël-Gaza conflict: “De tegenstander heeft beter door hoe laat het op Gods klok is dan de kerk”

Sinds 7 oktober is de wereld (opnieuw) compleet veranderd. Het conflict tussen Israël en Gaza komt wereldwijd dagelijks in het nieuws voorbij. Ook social media staat er bol van. In veel landen steken pro-Palestijnse protesten de kop op en antisemitisme neemt explosief toe. Zelfs op juridisch niveau wordt gestreden en dreigen arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier Netanyahu, zijn minister van Defensie en zijn stafchef. Doordat het nieuws in veel media geframed wordt, zien velen door de bomen het bos niet meer. Wat is er nu eigenlijk echt aan de hand? Hoe moeten we dit als christenen zien? En minstens zo belangrijk: hebben we als kerk hier ook een rol in te spelen? Jacob Keegstra, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem), legt uit dat er heel duidelijk een geestelijke strijd woedt die zich o.a. uit in fysieke oorlog, in de media en op juridisch vlak. Het is tijd dat de kerk wakker wordt en opstaat.

“Er is een geestelijke strijd gaande” zegt Keegstra, “en het gekke is, de tegenstander heeft beter door hoe laat het op Gods klok is dan de kerk.” De geestelijke strijd heeft volgens hem te maken met dat het volk Israël en het land Israël bij elkaar horen. Die strijd begon vanaf het moment dat God de belofte deed aan Abraham om hem een land te geven, hem beloofde dat er een groot volk uit hem zou voortkomen en dat hij een zegen voor de hele wereld zou worden.

De zegen van volk en land bij elkaar

Keegstra: “Voordat het volk Israël voor het eerst in het beloofde land kwam, waren ze 400 jaar in slavernij in Egypte. Toen ze uiteindelijk voor de eerste keer in het land aankwamen, bracht dat de zegen voor de wereld met zich mee dat we Gods Woord kregen. Toen werden de boeken van Mozes geschreven, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Op het Wekenfeest, Pinksterfeest wordt herdacht dat God Zijn Woord op de berg Sinaï heeft gegeven.

Later moest het volk Israël 70 jaar in ballingschap. Toen ze daarna voor de tweede keer terugkwamen in het land, bracht dat opnieuw een zegen voor de wereld met zich mee: toen gaf God Zijn Zoon en werd de Heilige Geest uitgestort. In Romeinen 15 staat dat we alle zegen via Israël ontvangen. Zo hebben we dus door Israël Gods Woord, Zijn Zoon en Zijn Geest ontvangen.

Hierna werd het volk Israël over de hele wereld verspreid en kwam het land onder de heerschappij van veel andere heersers. Maar vanaf 1948 werd Israël weer een staat. Nu zie je dat het volk voor de derde keer terug komt in het land. De zegen die hieruit voort zal komen voor de wereld, is de laatste zegen voor de ons, namelijk de wederkomst van Jezus.

Dit heeft de vijand als geen ander door en hij weet dat zijn tijd kort is. Als het Joodse volk in het land Israël is, God aan het einde van de tijd de verblinding van hen weg zal nemen en zij roepen: ‘Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer’, zullen we Jezus zien terugkomen (Lukas 13:35)”, legt hij uit. Dit is volgens Keegstra waarom de strijd om het land en het volk nu zo hevig is en de hele wereld zich ermee bemoeit. De vijand gaat letterlijk rondt als een briesende leeuw, omdat hij weet dat zijn tijd nog maar kort is.

Jeruzalemwet

De kerk in Nederland lijkt zich hier eigenlijk helemaal (nog) niet ten volle bewust van te zijn. Waarom is het dat we als christenen wat dit betreft over het algemeen nog zo stil en op de achtergrond zijn? Keegstra vertelt dat hij gelooft dat dit deels te maken heeft met gebeurtenissen in 1980.

“Mijn generatie heeft de Zesdaagse oorlog (1967) en de Jom Kipoer oorlog (1973) nog meegemaakt”, vertelt hij. “In die tijd werd er over het algemeen nog veel voor Israël gebeden in de kerken in Nederland. Vanaf 1980 zag je daar een omkering in komen. Toen nam het Israëlische parlement de Jeruzalemwet aan, waarin Jeruzalem als ondeelbare hoofdstad van Israël werd verklaard.”

Als reactie op de Jeruzalemwet, tekende het Nederlandse kabinet een protest tegen de wet aan waarin het kabinet verklaarde dat zij de Oude Stad van Jeruzalem als door Israël bezet gebied zagen. Ook de VN-Veiligheidsraad veroordeelde de Jeruzalemwet en riep VN-lidstaten op hun ambassades uit Jeruzalem weg te halen.

Keegstra: “Arabische oliestaten lieten Nederland weten dat als ons land geen gehoor aan die oproep van de VN zou geven, er sancties zouden komen. Nederland besloot toen, naast 12 andere landen, om haar ambassade uit Jeruzalem weg te halen en naar Tel Aviv te verplaatsen. Kom niet aan onze heilige koe (de auto), dacht Nederland. We vonden de olie helaas belangrijker dan het geestelijke.” Om precies deze reden werd ICEJ in 1980 als tegenbeweging opgericht, in Jeruzalem.

Volgens Keegstra was dat het moment waarop de berichtgeving in de Nederlandse media over Israël in negatieve zin begon te veranderen en daarmee ook de houding van de kerk, die zich door deze media liet beïnvloeden. “We hadden het profetische woord niet meer helder in de kerk. Er is nu een hele generatie gekomen die geen duidelijkheid meer heeft over de rol van Israël in Gods plan.”

Misleiding

Die onduidelijkheid en verwarring past ook in het beeld van wat kenmerkend is voor de eindtijd. Jezus’ eerste waarschuwing toen zijn discipelen Hem over de eindtijd vroegen, was niet voor niets: ‘Pas op dat u niet misleid wordt’ (Lukas 21:8).

Daarom is het belangrijk dat we de Bijbel als moreel kompas hebben, benadrukt Keegstra. Ook is het volgens hem belangrijk niet zomaar te geloven wat de media je voorschotelt, maar dat je je door betrouwbare kanalen laat informeren. (Tips Engelse bronnen: CBN News Israel, TBN Israel.)

Levensreddende steun

Maar niet alleen helderheid over de situatie hebben, is belangrijk. Wanneer je een goed beeld hebt van wat er werkelijk gaande is, is het ook belangrijk in actie te komen. Als eerste noemt Keegstra gebed. ICEJ houdt bijvoorbeeld dagelijks online gebedsbijeenkomsten waar iedereen zich bij aan kan sluiten en heeft een groep ‘Israëlbidders’ op Telegram met updates uit Israël, bemoedigende Bijbelteksten en gebedspunten. (Klik hier voor meer info over het ICEJ-gebed: www.icej.nl/gebed.)

Keegstra: “Toen Israël tegen de Amalekieten moest strijden, ging Jozua hen met het leger te lijf, maar Mozes hield op de berg de staf omhoog. Aäron en Hur ondersteunden zijn armen. Bij ICEJ voelen we ons als Aäron en Hur die ondersteunen en de staf van God hooghouden. We nemen onze positie in in gebed, zodat het leger van Israël de strijd fysiek aan kan gaan.”

Naast bidden is er bij ICEJ ook de mogelijkheid om Israël financieel of praktisch te ondersteunen. Deze steun kan letterlijk levensreddend zijn. Keegstra deelt een bijzonder getuigenis daarover: “Twee jaar geleden waren we met ICEJ bij kibboetsen in het gebied waar Hamas afgelopen jaar op 7 oktober aanviel.

Destijds hadden we daar 170 mobiele schuilkelders en alarminstallaties gegeven aan vijf veiligheidsregio’s. Bij dreigend gevaar zouden met één druk op de alarmknop alle vijf regio’s langs de Gazastrook tegelijk gewaarschuwd worden. Vorig jaar op 7 oktober bleek dit van levensbelang te zijn. 3000 mensen langs de Gazastrook waren door ons alarmsysteem op tijd gewaarschuwd en konden allemaal in de schuilkelders wegduiken. Een paar weken later stond overal in de kranten in Israël dat de ICEJ hiermee 3.000 levens gered had.

Praktisch

Naast gebed en financiële steun, kunnen christenen ook zelf naar Israël komen om de handen uit de mouwen te steken en vrijwilligerswerk te doen. Er zijn veel extra handen nodig in deze tijd. ICEJ is een van de christelijke organisaties die speciaal hiervoor reizen organiseert.

Dit artikel is ook verschenen in Revive