door Jurgen Buehler –

Soms leidt Reformatie tot de ontdekking van oude waarheden, die al in de Schrift stonden, maar nooit onderdeel waren van onze geestelijke traditie. Vandaag heeft de Kerk een nieuwe Reformatie nodig, welke te maken heeft met Israël.

Reformatie in de Bijbel

Het Woord van God schrijft over verschillende seizoenen van Reformatie in de geschiedenis van het Joodse volk. Mannen van God werden door de bijbel heen gebruikt door God om het volk van God te veranderen. Zij waren nodig toen Israël zich van God afkeerde. Tijdens deze perioden was het geestelijke leiderschap van het land niet bezig met het morele verval van het volk. Soms bevorderden de leiders zelfs het verval.

Maar wanneer Reformatoren door God waren aangesteld, dan veranderde dat niet alleen het begrip van de bijbel, maar vooral het gedrag: het hele land begon dan God te zoeken, 2 Kron.15:12. Als gevolg dat God zijn volk weer begon te zegenen en tijden van vrede ging geven. Reformatie is niet alleen een individueel gebeuren, het raakt het hele volk van God.

Reformatie in de Kerk

De Kerk is ook door verschillende stadia van verval en van Reformatie gegaan, om de oude waarheden weer te leren. Eén van die waarheden is het herontdekken van Evangelisatie. Eeuwenlang had de Kerk geen visie om de onbereikte volken met het Evangelie te bereiken. Maar dat veranderde toen de Moravische broeders en Piëtistische leiders als Spener en van Zinsendorf hun thuisland gingen verlaten en missionarissen werden in een ver land. Zij werden de Reformatoren om de Kerk terug te brengen tot de waarheid van Evangelisatie.

Aan het eind van de 18e eeuw gingen missionarissen als W.Carey naar India, Hudson Taylor naar China en D. Livingstone naar Afrika. Halverwege de 19e eeuw was Evangelisatie weer terug in het hart van de Kerk. Vandaag is er bijna geen Kerk die geen Evangelisatie programma heeft.

De Protestantse Reformatie

De Westerse moraal is gebaseerd op de Reformatie van de 16e eeuw. Zijn impact is zelfs tot aan de Verenigde Staten toe. Het is moeilijk de impact van Maarten Luther in te schatten voor de Kerk. Hij plaatste de Bijbel terug in de handen van de gelovigen, in hun eigen taal. De wereldwijde beschikbaarheid van de Bijbel is hiermee begonnen.

Toch zat er een scheur in de Protestantse Reformatie. Veel theologen leerden dat God had afgedaan met het Joodse volk. Zij stonden erop dat de Kerk de plaats van Israël had ingenomen en dat er geen nationale roeping meer op het volk van Israël lag. In 1589 schreef een protestant, Francis Kett, over het beloofde herstel van Israël, maar hij werd als een ketter verbrand.

Nieuwe Reformatie

Vandaag zie ik een andere Reformatie binnen de Kerk, en die heeft met Israël te maken. De Vroege Kerk wist van Gods bedoelingen met het Joodse volk en onze verbondenheid met dit volk moet weer binnen de hoofdstroom van de Kerk komen. Sinds 1900 jaar vraagt niemand zich af: ‘Hoe moeten we omgaan met het herstel van Israël in hun eigen thuisland?’ Maar vandaag moeten we deze vraag wel stellen. De komende jaren worden voor de Kerk heel spannend, want we zitten midden in het tijdperk van het herstel van Israël.

De meeste Kerken hadden weinig inzicht over Israël of het Joodse volk. Maar de komende jaren zullen we zien dat er weinig Kerken zijn die niet verbonden zijn met Israël en die Israël willen zegenen, net zo vanzelfsprekend als het budget voor Evangelisatie.

Inspiratie uit de Bijbel

Als we zien hoe de Apostelen de heidenen hebben geleerd om verbonden te blijven met Israël, dat leren we ook uit de Bijbel hoe we tegenwoordig met Israël in verbinding kunnen blijven. Apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Rome: ‘Beroem u niet over de takken, want weet, dat u niet de wortel draagt, maar dat de wortel u draagt.’ Rom.11:18. Dit betekent dat heiden-christenen de Joodse wortels van het geloof niet belachelijk moeten maken, maar moeten koesteren als de wortel van hun eigen geloofsboom.

Het Nieuwe Testament benadrukt deze eeuwige roeping van Israël. Paulus maakt duidelijk aan de heiden-christenen dat de Joden alles hadden gegeven voor onze relatie met God. De Bijbel is een Joods boek, we dienen een Joodse Messias en het waren de Joodse apostelen die het Evangelie verkondigden aan een heidense wereld. Paulus verklaart dat wij als heidenen schatplichtig zijn aan de Joden, Rom.15.

Verbinding tussen de Kerk en Israël

Er moet een nieuwe Reformatie komen in de verhouding tussen de Kerk en Israël. De Joodse wortels geeft de voeding aan ons geloof. We kunnen ons niet langer permitteren om de verbondenheid met Israël te negeren. Dit moet van iedere kansel verkondigd worden en weer een integraal onderdeel in ons denken worden, net zoals Evangelisatie. Een nieuwe Reformatie begint in ons denken, zie Hebr.12.