Jerusalem Cup of Trembling

“Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken. Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven …” (Jesaja 51:22-23)

Deze week herdachten de Israëli’s met het jaarlijkse ritueel hun gevallen kameraden en direct daarna vierden ze hun wonderbaarlijke wedergeboorte als natie in 1948. Op zondagavond rouwden ze om hun verliezen tijdens Yom HaZicharon, de herdenkingsdag van Israël om gevallen soldaten en terreurslachtoffers te herdenken. Sinds vorig jaar zijn er zo’n 766 IDF-soldaten en 834 Israëlische burgers omgekomen in conflicten, een totaal van 1.600 nieuwe verliezen om te rouwen. De meerderheid werd natuurlijk gedood in de bloedbaden van Hamas op 7 oktober, evenals in de strijd van de IDF tegen Hamas in Gaza sindsdien. Deze verliezen wogen maandagavond zwaar op de natie toen ze op Jom Hatzmaoet 76 jaar onafhankelijkheid begonnen te vieren. Het was ook moeilijk om de vreugde van hun nationale wedergeboorte uit te drukken, terwijl heel Israël nog steeds wacht op de terugkeer van ongeveer 130 gijzelaars die in Gaza worden vastgehouden.

Antisemitic riots have recently hit the University of Amsterdam
Antisemitische opstanden op de Universiteit van Amsterdam (Foto: Times of Israel)

Al maanden hangt de benarde situatie van de gijzelaars en het verlies van zoveel dierbaren als een zware wolk boven Israël. Deze sombere stemming is alleen maar verergerd door de aanblik van tienduizenden die door de straten van westerse steden marcheren in schaamteloze uitingen van antisemitische ijver. Universiteitscampussen zijn overspoeld door linkse relschoppers die volhouden dat “zionisten het niet verdienen om te leven”. Radicale moslims die de afgelopen week buiten het Eurovisiesongfestival in Zweden protesteerden, steunden openlijk de verkrachters en moordenaars van Hamas en beloofden: “Sinwar, we zullen je niet laten sterven!”

UN General Assembly's recent vote on Palestinian statehood
VN Algemene vergadering: stemming over een Palestijnse staat (Screen capture CBC)

Even verontrustend is het dat de internationale gemeenschap onlangs met een overweldigende meerderheid heeft gestemd voor een resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke erkenning van een Palestijnse staat, ook al voldoen de Palestijnen aan geen van de kwalificaties voor een staat. De Palestijnse samenleving is bitter verdeeld tussen twee rivaliserende gewapende politieke facties, die geen van beide echt de gebieden controleren die ze claimen. Toch denken wereldleiders op de een of andere manier dat het verlenen van een officiële staat aan deze ellendige puinhoop vrede zal brengen. Het is eerder een beloning voor terrorisme en zal alleen maar de ondergang brengen voor iedereen – inclusief de Palestijnen.
Dat dit alles gebeurt in de nasleep van de massale wreedheden die Hamas op 7 oktober heeft begaan, is echt verontrustend. Het is alsof een waanzin of massale waanvoorstelling over zovelen in de wereld is gekomen, inclusief degenen die we als leiders hebben vertrouwd.

Of het nu wordt gedreven door de verfoeilijke impulsen van religieuze onverdraagzaamheid, raciale vijandigheid of bizarre samenzweringstheorieën, Joden krijgen nog steeds de schuld van alle ellende in de samenleving en alleen Israël wordt uitgekozen voor veroordeling onder alle naties van de aarde. De mensen die tijdens de Holocaust onder de ergste gruweldaad in de menselijke geschiedenis hebben geleden, worden nu kwaadwillig beschuldigd van het plegen van genocide in Gaza, ook al doet de IDF meer dan enig ander leger ooit heeft gedaan om burgerslachtoffers onder hun vijanden te voorkomen.
Toch hebben deze wereldwijde golven van antisemitisme zich de afgelopen decennia eerder voorgedaan elke keer dat Israël werd aangevallen, hoewel het deze keer met veel meer intensiteit plaatsvindt – zelfs tot op het punt van krankzinnigheid. En je kunt het je voorstellen hoe het op een dag zou kunnen leiden tot een laatste wereldwijde krachtmeting over de Joodse terugkeer naar hun voorouderlijk thuisland, en in het bijzonder naar Jeruzalem. De Bijbel voorspelt duidelijk zo’n “controverse van Sion” in de laatste dagen (Jesaja 34:8), die zal leiden tot de vernedering en het oordelen van de natiën, en de recente gebeurtenissen zijn slechts een voorproefje van hoe het zou kunnen uitpakken.

De profetische passages over deze eindtijdstrijd over een Jeruzalem dat in Joodse handen is hersteld, zijn talrijk, waaronder Psalm 2; Jesaja 4 en 34; Joël 3:1-3; Micha 4; Zefanja 3:8; en Zacharia 12:1-9 en 14:1-4. Maar de Bijbel is er ook duidelijk over dat God de volken daadwerkelijk naar Jeruzalem wil trekken voor het oordeel over hun geobsedeerde mishandeling van Israël, en dit verleidelijke drankje wordt vaak beschreven als een “beker der bedwelming” die de Heer de natiën zal laten drinken.
Psalm 75 spreekt bijvoorbeeld over een “bestemde tijd” waarop God de hele aarde zal oordelen (vers 2). De psalmist voegt eraan toe: “Maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander. Want in de hand van de HEERE is een beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit; zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken.” (Psalm 75:8-9)

Evenzo zegt de profeet Jesaja dat de inwoners van Jeruzalem ooit uit deze beker van Gods toorn dronken toen Hij de stad verwoestte en haar volk verstrooide (Jesaja 51:17-20), maar nu zal diezelfde beker overgaan in de hand van Israëls kwelgeesten. “Zo zegt uw Heere, de HEERE en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren: Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken. Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden: Werp je neer, dan lopen wij over je heen. En u legde uw rug neer als was u aarde, als was u de straat voor wie daaroverheen gaan.” (Jesaja 51:22-23)

Jeremia profeteerde ook dat er een goddelijk oordeel over alle natiën over Jeruzalem zou komen, en zelfs degenen die weigeren de beker te nemen en te drinken, zullen dit toch moeten doen: “Mocht het gebeuren dat zij weigeren de beker uit uw hand te nemen om te drinken, dan zult u tegen hen zeggen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Drinken zult u!” (Jeremia 25:15-31)

Elders was de Hebreeuwse profeet Zacharia heel duidelijk in zijn waarschuwing voor deze komende dag en het uiteindelijke lot van de natiën: “Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem … Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.” (Zacharia 12:2, 9)
Ten slotte bevestigt het boek Openbaring dat de natiën voorbestemd zijn om te drinken van de “drinkbeker van Zijn toorn” en van de “drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn”. (Openbaring 14:10 en 16:19)

Kijkend naar de schandelijke marsen van antisemieten wereldwijd en de afschuwelijke beslissingen van de VN met betrekking tot Israël in de afgelopen maanden, ben ik er meer en meer van overtuigd dat de naties inderdaad op een dag naar Jeruzalem zullen worden getrokken door een totaal doordringende golf van Jodenhaat. Hitler dronk dagelijks van ditzelfde giftige elixer, en velen doen vandaag hetzelfde – tot hun eigen schande. Dit gaat niet over de gebreken van Israëls leiderschap of zijn beleid. Het is het pure kwaad om de Joden de schuld te geven van elk kwaad in onze wereld, en God wil dat de wereld haar buik ervan vol krijgt, zodat Hij de naties in gerechtigheid kan oordelen, en ook de mensen kan rechtvaardigen die Hij uniek heeft geroepen om redding aan de wereld te brengen.

Laten we in de tussentijd blijven bidden voor de veilige terugkeer van de resterende Israëlische gijzelaars, en dat de Heer de families en vrienden zal troosten van degenen die het afgelopen jaar hun leven hebben verloren omwille van het herstel van Sion.

Geschreven door: David Parsons, ICEJ staf