melchizedek-blesses-abram-gospel-images

Wanneer christelijke, joodse en islamitische geestelijken samenkomen om een interreligieuze dialoog aan te gaan, proberen ze vaak een gemeenschappelijke basis te vinden via de figuur van Abraham, aangezien zijn geloof door alle drie de religies wordt vereerd. En inderdaad, de Bijbel moedigt degenen die “de Heer zoeken” en “gerechtigheid navolgen” aan om “op te zien naar de rots waaruit u bent gehouwen … Kijk naar Abraham, uw vader… Want Ik heb hem alleen geroepen en hem gezegend en hem vermeerderd.” (Jesaja 51:1-2)

Als we naar Abraham kijken, zijn er blijvende lessen en waarheden die we uit zijn geloofswandel kunnen halen en die een directe invloed hebben op het huidige conflict tussen Israël en die radicale islamisten die haar vernietiging nastreven.

Ten eerste zegt de profeet Jesaja dat de Heer Abraham alleen riep, wat betekent dat hij de eerste persoon was die door God werd geroepen om Zijn verlossingsplan uit te voeren. Na de zondvloed van Noach was de wereld nog steeds verloren en wist niet eens hoe ze God moest vinden. Dus besloot de Heer om de mensheid te komen redden. En hij legde in Abraham grote beloften: om hem te zegenen, hem te vermenigvuldigen, hem tot een grote natie en zelfs tot een vader van naties te maken, om hem een land te geven, en het belangrijkste is dat God door hem ‘alle geslachten van de aarde zou zegenen’. (Genesis 12:3)

Deze laatste belofte is de belangrijkste, omdat de apostel Paulus het de eerste prediking van het Evangelie noemt (Galaten 3:8). Dat wil zeggen, door Abraham en zijn zaad zou de Heer een bloedbedekking voor de zonde offeren (Genesis 28:14; Psalmen 32:1-2; Romeinen 4:1-8). Merk op dat deze verlossing via Abrahams natuurlijke afstammelingen via Isaak en Jakob – de kinderen van de belofte – zou komen en niet via Ismaël of Esau. Dus welke openbaring Mohammed ook te bieden had, het had niets te maken met Gods roeping over Abraham om de wereld te redden. En Jezus zelf zei: “De redding is van de Joden.” (Joh. 4:22)

Wij zien dat deze zelfde waarheid al vroeg werd bevestigd toen de mysterieuze gestalte Melchizedek, Priester van de Allerhoogste God, kwam en ‘hem zegende die de beloften had’. (Hebreeën 7:6) Alleen Abraham droeg de belofte van wereldverlossing in zich. Er is dus geen sprake van dat we allemaal zowel Abraham als zijn nakomelingen, het Joodse volk, moeten “zegenen” of er goed over moeten spreken. Melchizedek deed dat! Toch vervloekt een groot deel van de wereld Israël, tot hun eigen schade.

Interessant is dat de schrijver van Hebreeën er een punt van maakt om te zeggen dat Melchizedek naar buiten kwam om Abraham te zegenen toen hij “terugkeerde van de slachting van de koningen” (Hebreeën 7:1). Hij had op elk moment naar Abraham kunnen komen, dus waarom juist op het moment dat Abraham terugkwam van de strijd?

De les hier is dat Abraham, in tegenstelling tot Mohammed, nooit zijn zwaard ophief om zijn geloof in God te verspreiden. Maar hij nam wel het zwaard op om terug te nemen wat gestolen en ontvoerd was – zijn neef Lot en de mensen en goederen van Sodom (Genesis 14:14-24). Dit was een rechtvaardige oorlogsdaad, en Melchizedek, een voorloper van Yeshua de Messias (Psalm 110:4; Hebreeën 7:14-22), kwam naar buiten om hem op dat moment te zegenen. Dit klinkt niet als een pacifist, en dat is de Heer ook niet.

In het volgende hoofdstuk zei de Heer tegen Abraham: “Wees niet bang, Abram. Ik ben uw schild, uw buitengewoon grote beloning.” (Genesis 15:1) God was werkelijk Degene die Abraham beschermde en hem de overwinning in de strijd gaf. En de Heer beloofde dat Hij altijd een schild over Abraham zou zijn. De Heer wist dat Hij altijd over het Joodse volk zou moeten waken om Zijn verlossende missie te beschermen. Dit was nodig, omdat Israël door de eeuwen heen met zoveel vijanden te maken heeft gehad.

Vandaag de dag beweren radicale islamisten een andere manier van verlossing te hebben. Ze hebben het zwaard geheven om hun extremistische geloof te verspreiden. Erger nog, ze hebben het zwaard geheven tegen een bepaald volk dat ze zouden moeten zegenen. En ze hebben het zwaard geheven tegen een volk dat God heeft gezworen te beschermen. In al deze dingen ‘zien zij niet op naar Abraham’ als een vader van godvruchtig geloof, en zij volgen beslist niet ‘de rechtvaardigheid na’.

Israël, aan de andere kant, heeft het zwaard opgenomen om de natie rechtvaardig te verdedigen en degenen die met geweld zijn ontvoerd terug te sturen naar Gaza. Moge het ze lukken om ze snel naar huis te brengen!

Geschreven door: David Parson, ICEJ-woordvoerder
Foto: Schilderij van Jan van ‘t Hoff “Melchizedek blesses Abram” – gospelimages
.com