door Jurgen Buhler

Eerste offergave

Toen de Joden driemaal per jaar opgingen naar Jeruzalem voor de Pelgrimsfeesten, mochten ze niet met lege handen komen voor het aangezicht van de Heer, Deut.16:16. Ieder feest was een dankfeest: Voor Israël om te gedenken voor Gods voorziening, zowel voor het volk en voor ieder persoonlijk. Daarom moesten ze ook uit dankbaarheid een offer brengen. Zelfs apostel Paulus, was tijdens de feesten in Jeruzalem, Hand.20:16, heeft de gaven van de kerken uit Griekenland en Klein-Azië, aangeboden om de armen onder de heiligen te Jeruzalem te helpen.

Ik moedig u vandaag aan om biddend te overwegen welke bijdrage u dit jaar tijdens het Loofhuttenfeest mag geven. Wanneer u opgaat naar Jeruzalem voor het Feest, is het uw kans ome en zegen te zijn hier in het land Israël. Neem een speciaal offer mee van uw familie, kerk of vrienden, om het werk van God hier in Israël te zegenen. Zelfs als u niet persoonlijk naar het Feest kunt komen, is deze tijd van inzameling een gelegenheid om Israël te zegenen.

Ik wil u daarom uitdagen om ook uw gebedspunten bij ons bekend te maken vóór het Feest. Vorig jaar mochten we meer dan 10.000 persoonlijke gebedspunten voor de Heer brengen. We weten dat God juist tijdens de hoogtijdagen wil antwoorden, en we willen ook namens u de gebeden voor de troon van God brengen tijdens het Feest.

Moge de Heer u rijkelijk zegenen vanuit Sion!