De christenen die 60 jaar geleden onverwacht hielpen bij de wedergeboorte van Israël

Het komende jaar viert Israël op 14 mei 1948 de 75e verjaardag van zijn wedergeboorte als natie. Deze gedenkwaardige gebeurtenis werd mogelijk gemaakt door de goedkeuring van het Verdelingsplan van de Verenigde Naties voor Palestina zes maanden eerder, op 29 november 1947, waardoor internationale legitimiteit tot de oprichting van een Joodse staat in het historische land Israël.

Aanstaande dinsdag is het 75 jaar geleden dat de VN dat verdelingsplan goedkeurde met een marge van 33 stemmen voor en 13 tegen, bij 10 onthoudingen. Dit zou ook een feestdag moeten zijn voor Israël en haar vrienden wereldwijd. Maar de Palestijnen hebben er een dag van wereldwijde protesten tegen het zionisme van gemaakt en een dag voor het aannemen van talrijke anti-Israëlische resoluties op het VN-hoofdkwartier in New York.

Op 29 november volgende week kunnen we verwachten dat ongeveer 15 jaarlijkse anti-Israël resoluties opnieuw zullen worden aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN. Deze zijn allemaal oneerlijk en ongerechtvaardigd, maar met name twee resoluties zijn zeer zorgwekkend vanwege de schade die ze Israël het hele jaar door aanrichten. Deze twee resoluties bekrachtigen en financieren twee instellingen binnen het VN-secretariaat zelf, die voortdurend werken om Israël te delegitimeren en propaganda te produceren die vijandig staat tegenover de Joodse staat. Ik verwijs naar de Afdeling voor Palestijnse Rechten van het VN-Secretariaat (DPR) en het Comité voor de uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk (CEIRPP). En er zijn wereldwijd veel landen met belangrijke evangelische gemeenschappen die zouden moeten werken om de stemmen van de diplomatieke missie van hun land bij de VN te veranderen om deze verfoeilijke resoluties liever te verslaan.

Op de ICEJ wekelijkse webinar op donderdag (24/11/22) legde onze gast Gil Kapen, die fungeert als uitvoerend directeur van het American Jewish International Relations Institute-B’nai B’rith International, uit dat de goedkeuring van deze resoluties betekent dat de naties van de wereld betalen het kantoor van de secretaris-generaal van de VN om dagelijks schrille antisemitische materialen te publiceren en te verspreiden. Het is tijd dat deze aanfluiting stopt en dat 29 november weer een dag wordt om de oprichting van Israël te vieren, niet om op te roepen tot zijn ondergang. Dit geldt vooral voor christenen als we kijken naar de unieke rol die bepaalde christelijke figuren speelden bij de goedkeuring van het VN-verdelingsplan en de wedergeboorte van Israël zo’n 75 jaar geleden.

Een beslissing op leven en dood
Het VN-verdelingsplan, dat op 29 november 1947 werd goedgekeurd, maakte slechts zes maanden later de weg vrij voor de onafhankelijkheid van Israël. Het maakte ook woedende Arabische leiders die een invasie lanceerden om de Joodse staat bij zijn geboorte te verstikken. Een overzicht van deze gedenkwaardige gebeurtenissen onthult de macht en intriges van grote naties die het opnemen tegen moedige zionisten, die zegevierden met de hulp van enkele niet-aangekondigde christelijke vrienden.

Terwijl de Arabisch-Joodse botsingen in Palestina toenamen, kondigde Groot-Brittannië in februari 1947 plotseling aan dat zijn mandaat “onwerkbaar” was en verwees de zaak naar de Verenigde Naties. Elf lidstaten werden benoemd tot lid van de Speciale VN-commissie voor Palestina (UNSCOP) om een ​​onderzoek in te stellen en een oplossing voor te stellen.

UNSCOP kwam naar Palestina om onderzoek te doen in juni 1947. Mandaatautoriteiten probeerden hun onderzoeksmissie te belemmeren, maar de commissie verzamelde vindingrijk informatie van alle partijen, inclusief de Joodse ondergrondse bewegingen. Ze waren onder de indruk van de joodse vooruitgang in het land. Ze ontmoetten in Beiroet onverzoenlijke Arabische leiders die hadden geweigerd in Jeruzalem te verschijnen. Ten slotte, alvorens zich terug te trekken in Genève om een ​​rapport op te stellen, bezocht de commissie enkele van de 250.000 Joden in Europese vluchtelingenkampen, die unaniem hun verlangen naar Eretz Israel uitten.

De benarde situatie van deze joodse vluchtelingen woog zwaar op de commissie. Wanhopige pogingen om hen naar Palestina te halen werden geblokkeerd door het pro-Arabische beleid van Groot-Brittannië. De trieste beproeving van het schip Exodus ’47, vol met 4.500 behoeftige overlevenden van de Holocaust, trok die zomer de aandacht van UNSCOP.

Ds. John Grauel
Dominee John Grauel, een christelijke sympathisant van de zionistische zaak, bood zich vrijwillig aan als het enige niet-joodse bemanningslid en was getuige van de Britse aanvallen op de Exodus ’47 bij Haifa. Hij haastte zich naar Jeruzalem en gaf overtuigende getuigenissen voor de commissie; hoe het schip zeven keer werd geramd en vervolgens aan boord ging van gewapende matrozen die weerloze jongens neerschoten en doodknuppelden.

‘De Exodus had geen wapens’, hield dominee Grauel vol. “Het enige waar ze mee vochten waren aardappelen, ingeblikte goederen en hun blote vuisten.” De vluchtelingen werden uiteindelijk teruggestuurd naar Duitsland. De tragedie strekte zich enkele maanden uit voor een wereldwijd publiek, wat het groeiende besef van de commissie voor haar humanitaire missie voedde.

Ds. William Hull
Dominee William Hull had die zomer ook invloed op UNSCOP, vooral de Canadese afgevaardigde, rechter Ivan Rand. Eveneens uit Canada had dominee Hull sinds 1935 in Jeruzalem gediend en was hij uit de eerste hand op de hoogte van het onrecht dat de Yishuv werd aangedaan door zowel Britten als Arabieren. Op een avond tijdens het diner luisterde rechter Rand naar de mening van Hull en gaf later toe dat hun ontmoeting zijn begrip van het geschil verduidelijkte en hem nieuwe waardering gaf voor zionistische inspanningen. Hull presenteerde ook zijn bijbelse, pro-zionistische opvattingen in een brief aan de voltallige commissie. Rechter Rand was een gerespecteerd lid van de commissie en aangezien Canada deel uitmaakte van het Gemenebest, hadden zijn anti-Britse neigingen grote invloed. Een vertegenwoordiger van het Joods Agentschap noemde Rand ‘het geweten van de commissie’.

Rand weerspiegelde de invloed van Hull en nam een ​​resoluut standpunt in: “De belofte met betrekking tot een Joods nationaal tehuis is nooit nagekomen… De afgelopen tien jaar zijn immigratie en landaankopen kunstmatig beperkt, en de Joodse gemeenschap moest statisch blijven. Het is duidelijk dat als het Witboek (van 1939) en de landwetgeving er niet waren geweest, de Joden veel grotere gebieden zouden hebben gehad dan ze nu hebben.”

De Guatemalteekse ambassadeur Jorge Garcia-Granados, een lid van UNSCOP en veteraan in de strijd voor vrijheid van zijn eigen land, begreep de echte betekenis van de Joodse terugkeer. In The Birth of Israel schrijft Granados over de enthousiaste ontvangst van UNSCOP in Tel Aviv die zomer.

“Ik dacht aan de enorme mensenmassa die het plein vulde en de straten in stroomde… nog steeds applaudisserend, nog steeds juichend… Toen besefte ik voor het eerst echt wat de komst van ons comité betekende voor het Joodse volk. We hielden leven of dood in onze handen.”

De meerderheid van de UNSCOP adviseerde om de rol van Groot-Brittannië in Palestina te beëindigen, het op te delen in afzonderlijke Joodse en Arabische staten met economische banden, en Jeruzalem onder internationaal toezicht te plaatsen. Het VN-verdelingsplan (Resolutie 181) werd op 29 november 1947 aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN.

Het Joods Agentschap accepteerde dit besluit, maar de Arabieren lanceerden een gewapend verzet tegen het plan. Tegen de tijd dat het Britse mandaat eindigde op 14 mei 1948, hadden Arabisch-Joodse gevechten geleid tot een de facto opdeling van Eretz Israel en stond het Joodse volk op het punt om de wedergeboorte van hun oude natie af te kondigen.

Toen 14 mei begon, liet de laatste Britse commandant in Jeruzalem de Union Jack zakken en vertrok naar Cyprus. Om 16.00 uur stond Ben-Gurion op om de menigte toe te spreken die zich in het Tel Aviv Art Museum had verzameld. De morele en juridische basis voor de nieuwe staat was gelegd door “de Balfour-verklaring, de VN-verdelingsresolutie, het offer van de zionistische pioniers en de kwelling die de joden de afgelopen jaren hebben ondergaan”. Hij las voor uit de Onafhankelijkheidsverklaring van Israël en verkondigde:

“Het land Israël was de geboorteplaats van het Joodse volk. Hier werd hun spirituele, religieuze en nationale identiteit gevormd. Hier bereikten ze onafhankelijkheid en creëerden ze een cultuur van nationale en universele betekenis. Hier schreven ze en gaven ze de Bijbel aan de wereld. Verbannen uit het land Israël, bleef het Joodse volk er trouw aan in alle landen van hun verstrooiing, zonder ophouden te bidden en te hopen op hun terugkeer en het herstel van hun nationale vrijheid.”

De Joodse staat zou in vrede de hand reiken naar al zijn buren en zijn rechtmatige plaats binnen de gemeenschap van naties innemen.

Later die dag kwam de VN opnieuw bijeen in New York om op het laatste moment Arabische voorstellen te overwegen die bedoeld waren om de naderende Joodse staat af te wenden. Midden in het debat werd de Amerikaanse delegatie verrast door gefluister dat president Truman zojuist om 18.11 uur de nieuwe staat Israël de facto had erkend. Even later ging de Amerikaanse afgevaardigde naar het podium om de Amerikaanse erkenning officieel te bevestigen. De speciale VN-sessie was niet meer nodig. Maar voordat hij vertrok, stond ambassadeur Garcia-Granados, slechts enkele maanden eerder een belangrijk lid van UNSCOP, op om Guatemala aan te kondigen als het tweede land dat de nieuwe staat Israël erkent.

BEKIJK ZEKER het ICEJ Wekelijkse webinar over de VN-stemmen tegen Israël van donderdag 24 november 2022, met ICEJ Vice President of International Affairs, Dr. Mojmir Kallus en ICEJ Vice President & Senior Woordvoerder, David Parsons, met als gast Gil Kapen, Executive Directeur van het American Jewish International Relations Institute-B’nai B’rith International.

Door David Parsons, ICEJ senior woordvoerder