Het Lichtenfeest, Chanoeka: licht en duister. Jezus vierde ook het Chanoekafeest. Jacob en Hennie Keegstra vertellen over de betekenis van het Chanoekafeest.