Een aantal video's over het Lichtenfeest of Chanoeka. Jezus vierde ook het Chanoekafeest. Jacob en Hennie Keegstra vertellen over de betekenis van dit feest