7 oktober 2023 heeft Hamas Israël langs de grens met Gaza aangevallen en heeft een afschuwelijke slachting aangebracht onder de mensen daar. Twee dagen ervoor waren we daar tijdens een bemoedingsbijeenkomst van het ICEJ Loofhuttenfeest.