Jacob Keegstra neemt je mee in vijf bijzondere V's in het leven van Daniël, waarmee hij zijn geloof in actie zet. Daniël is de grote profeet met een profetische blik. Hij kon dromen uitleggen en zag visioenen. Daniël is een gebedsman vol van verootmoediging, voorbede en vasten. Kijk wat wij kunnen leren van deze Godsman Daniël.