God geeft de grote opdracht in Mattheus 28:19 "Gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen." God die alle macht heeft wil Israël en de volken betrekken in die grote opdracht om de hele wereld te laten weten dat Hij de Messias is. Jacob Keegstra neemt je in deze lezing mee naar het Oude Testament waar deze opdracht al prachtig wordt beschreven om zowel het Volk als de volkeren op te roepen voor de grote opdracht.