De eerste groep joden uit Oekraïne die op 26 febr. 2022 de grens overgaan richting een van de zes Aliyah stations die het Joods Agentschap in Israël heeft gemaakt om vanuit Polen, Moldavië, Roemenië en Hongarije om Oekraïne te ontvluchten en ze te helpen Aliyah te maken naar Israël. Credit: The Jewish Agency of Israel.