Van 9-16 oktober 2022 wordt door de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) de Loofhuttenfeest conferentie gevierd met als thema: The Land of Promise. Er is zowel een fysieke als een digitale conferentie. Ga mee naar Israël of vier het online mee. Meer informatie over het Loofhuttenfeest in Israël op https://www.icej.nl/loofhuttenfeest Sprekers: Peter Tsukahira, Jürgen Bühler, David Parsons en vele andere internationale sprekers. Muziek van o.a. Joshua Aaron, Shilo Ben Hod, Sarah Lieberman en vele andere Messiaanse musici.