Er is moed nodig om aan de grens met Gaza te wonen. ICEJ crisisfonds helpt de lokale bevolking met brandblusapparatuur en schuilkelders. Zo mogen wij Gods volk troosten. Zie voor info www.icej.nl. Mogelijkheid om te doneren aan ICEJ crisisfonds.