Jacob Keegstra spreekt over de grote Najaarsfeesten van God. Na een korte inleiding over Gods profetische feesten ligt de nadruk in dit eerste deel op de uitleg van het Joods Nieuwjaar(of feest van de bazuinen genoemd) en Grote Verzoendag. Dit wordt ook wel Rosh Hashana en Yom Kippur genoemd. Een oproep om om tot inkeer en verzoening te komen met God en de naaste