Playlist van de serie Najaarsfeesten van God. Over het Joods Nieuwjaar (Rosh Hashana), Grote Verzoendag (Yom Kippur), Loofhuttenfeest en het Chanoekafeest. Deze serie werd behandeld tijdens de themaochtenden van de ICEJ Nederland i.s.m. met de VEZ in Zwolle.