Wie is Jezus? Zoon van God. Wij hebben God nog nooit gezien, maar door Jezus leren wij God kennen. Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de Schepper, Kol 1:15. Alles is door Jezus geschapen en tot Hem geschapen, Kol. 1:16. Jezus is de eerstgeborene van de ganse Schepping. Door de Opstanding verklaart Hij Gods Zoon te zijn in kracht, Rom. 1:4.