In deze lezing gaat het over de bouw van het huis van God, de tabernakel. Jacob Keegstra neemt je mee in de serie Zicht op Exodus. Het gaat over wie er betrokken worden bij de bouw van Gods huis en Gods Koninkrijk. Deze Thora-gedeelte heet Vajakheel - En hij liet samenkomen. De gedeelten die in Gods woord naar voren komen zijn: Exodus 35:1-38:20, 1 Koningen 7:40-50, Johannes 13: 1-19 en Hebreeën 9: 1-14.