Deze lezing gaat over Jacob die in Egypte leefde en zijn zonen zegende. Het is de laatste Thora-lezing (Parasja) van Genesis uit de serie Zicht op Genesis. De Bijbellezingen zijn uit Genesis 47:28-50:26, 1 Koningen 2:1-12 en Johannes 13: 1-19.