De huidige oorlog van Israël met Hamas in Gaza is de meest angstaanjagende crisis van het land in decennia, vooral gezien de dreiging die uitgaat van andere door Iran gesteunde terreurmilities in de regio en de zeer verontrustende golf van antisemitisme die nu de wereld overspoelt. Als reactie hierop verenigen Joden en christenen over de hele wereld zich in een historisch gebedsinitiatief om de Joodse natie en het Joodse volk in deze kritieke tijd bij te staan.

Het Weekend van Gebed om Sions wil nodigt kerken en synagogen over de hele wereld uit om het weekend van 17-19 november te gebruiken als een speciale tijd om te bidden voor Israël en de terugkeer van de gijzelaars die door Hamas in Gaza worden vastgehouden. Het nationale kantoor van ICEJ-USA lanceerde deze gezamenlijke gebedscampagne met een breed netwerk van prominente rabbijnen en christelijke leiders in de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor van ICEJ in Jeruzalem werkt nu samen met de Israel Allies Foundation en andere groepen om dit buitengewone gebedsweekend naar kerken en synagogen over de hele wereld te brengen.

Senior rabbijnse en pastorale leiders stellen hun synagogen en kerken op de hoogte om in het weekend van 17-19 november de tijd te nemen in hun diensten om te bidden voor het volk van Israël in hun uur van nood. Bekende orthodoxe rabbijnen hebben zelfs een speciaal dankgebed geschreven voor de christelijke steun aan Israël dat de synagogen dat weekend kunnen bidden.

Ondertussen zijn er ook inspanningen aan de gang via pro-Israël delegaties in de parlementen van tal van landen om resoluties aan te nemen die Joodse en christelijke gemeenten oproepen om tijdens dat weekend te bidden voor Israël en de gijzelaars.

De gruwelijke slachting van Israëli’s op 7 oktober 2023 was meer dan een terreuraanslag, het maakt deel uit van een oude geestelijke strijd tegen Gods volk Israël dat Hij koos om een zegen voor de wereld te zijn (Genesis 12:3). Uiteindelijk is het een oorlog die wordt gevoerd tegen God en Zijn Woord. Als christenen betekent de gelofte ‘Nooit meer’ weinig als we ons nu niet uitspreken en bidden voor Israël. Doet u mee?

We dringen er bij u op aan om u namens Israël aan te sluiten bij dit ongekende vertoon van christelijk-Joodse eenheid. Zorg ervoor dat uw kerk dat weekend de tijd neemt om te bidden voor de Joodse staat en het Joodse volk, en in het bijzonder voor degenen die in Gaza worden gegijzeld.

Doe met uw kerk/gemeente mee aan het Weekend van Gebed om Sions wil.

“Om Sions wil zal ik niet zwijgen.”

Jesaja 62:1

BIDDEN

Leid tijdens uw geplande diensten in het weekend van 17-19 november een tijd van gebed voor Israël en de vrijlating van de gijzelaars die nog steeds door Hamas gevangen worden gehouden. Elke sabbat bidden Joden in de synagogen een ‘Gebed voor Israël’ – en dit weekend zullen ze dat doen in de wetenschap dat kerken zich bij hen voegen tijdens hun eigen diensten.

ZOEK CONTACT

Bel als predikant of christelijke leider uw plaatselijke synagoge en laat hen weten dat u en uw kerk dat weekend bidden voor Israël en de vrijlating van de gijzelaars.

ZWIJG NIET

Zoek naar mogelijkheden om samen met uw lokale Joodse gemeenschap aanwezig te zijn bij bijeenkomsten of wakes en op sociale media. We kunnen op dit moment niet zwijgen!