Sluit u aan bij het Jesaja 62 Gebedsinitiatief van de ICEJ door gezamenlijk te bidden voor een vredig herstel van Jeruzalem. Zoals de profeet spreekt in Jesaja 62, dat de Heer ons opdraagt om te bidden voor Jeruzalem totdat haar glans opgaat als de dageraad en een lof op aarde wordt. Laat geen dag verloren gaan! Werk samen met het werk van de Heer ten behoeve van Israël!

‘Ik heb wachters op de muren van Jeruzalem geplaatst; zij zullen dag noch nacht stil zijn. U die de Heer aanroept, geef uzelf geen rust en geef God geen rust, totdat Hij Jeruzalem maakt tot een lof op aarde.’ Jesaja 62:6-7

Hoe kunt u betrokken raken:

 1. Meld u aan als gebedswachter via on.icej.org/ICEJGlobalPrayer
 2. Begin een Jesaja 62 gebedsgroep in uw buurt
 3. Doe met ons mee in gebed en vasten voor Israël

Als christenen hebben we het voorrecht om vrije toegang tot de troon van God te hebben door het volbrachte werk van Jezus Christus, Hebreeën 10:19. Laten we dan ook met vrijmoedigheid tot die troon van genade komen en voorbede doen. Onze voorloper Jezus Christus is als Hogepriester bij die troon van genade om ons gebed voor de voeten van God te leggen.

Gebedspunten

 1. Jeruzalem. Bidt voor de Vrede van Jeruzalem. Psalm 121 en Ezechiël 28:26
 2. Regering van Israël. Wijsheid om geweld niet met tegengeweld te beantwoorden. Psalm 122:5-9
 3. Israël. Bescherming voor het land middels veel gebed. Psalm 32
 4. Bidt voor geestelijke doorbraak in het land onder de bevolking van Israël. 2 Kronieken 7:14, Ezechiël 37:9
 5. Het Midden-Oosten. Bidt voor een geestelijke doorbraak in het hele Midden-Oosten, dat God tot zijn doel komt met de Arabische landen. Jesaja 60:2-3
 6. De ICEJ. Bidt voor de staf van de ICEJ dat ze de liefde van Jezus aan het volk van Israël kunnen tonen.
 7. Bidt dat de ICEJ in de 80 landen goede vertegenwoordigers mogen zijn van het volk Israël om de Christenen op te wekken te blijven bidden voor Israël.
 8. Bidt dat de ICEJ de hulp aan Israël kan blijven geven, zoals de Aliyah, de Thuiszorg, de voedselbanken, etc.