Christians hold Mass Rally for Israel in Brazil Stadium

Meer dan 40.000 christenen verzamelden zich deze week in een stadion in Manaus, Brazilië, om te bidden voor Israël en hun vurige steun te betuigen aan de Joodse staat en het Joodse volk. De massale bijeenkomst werd georganiseerd door apostel Rene Terra Nova, nationaal directeur van de Braziliaanse afdeling van de International Christian Embassy Jerusalem, en werd ook toegesproken door Barry Denison van het ICEJ leiderschapsteam in Jeruzalem.

Denison gaf de grote bijeenkomst uit de eerste hand zijn verslag van de huidige oorlog in Israël sinds de Hamas-slachtingen van 7 oktober, en ging ook in op het lot van de Israëlische gijzelaars, het potentieel voor een totale oorlog met Hezbollah, en de noodzaak voor christenen over de hele wereld om achter Israël te staan en achter hun lokale Joodse gemeenschappen in deze moeilijke tijd van welig tierend antisemitisme.

In de week van pro-Israël bijeenkomsten van 17-22 juni, sprak Denison ook tot een bijeenkomst van meer dan 1500 Braziliaanse pastors, en later sloot hij zich aan bij de viering van 92 jaar Joodse gemeenschap in Manaus, samen met de Israëlische ambassadeur in Brazilië, Daniel Zohar-Zonshine.

Barry Denison is de vertrekkende Vice President of Operations van het hoofdkantoor van de ICEJ in Jeruzalem en de nieuwe Director of Finances and Operations voor de ICEJ-USA.

Geschreven door ICEJ-staf