Happy Hanukkah

De International Christian Embassy Jerusalem wenst iedereen een vreugdevolle Chanoeka-viering dit jaar ook uit aan het Joodse volk en hun christelijke vrienden.

Dit belangrijke Joodse feest herdenkt de triomf van het licht over de duisternis, de reiniging en herinwijding van de Tempel in Jeruzalem, en Gods wonderbaarlijke voorziening toen de ‘zonen van Sion’ de overhand hadden op de ‘zonen van Griekenland’ in de tijd van de Makkabeeën (Zacharia 9:13). Zelfs Jezus vierde deze belangrijke feestdag, zoals te zien is in Johannes 10:22-23.

Terwijl families de komende acht nachten elke avond samenkomen om de Chanoeka-lichtjes aan te steken, mag dan ook Gods licht helder schijnen in de donkere uren die Israël nu doormaakt en mag opnieuw in de overwinning een goddelijke voorziening te zien zijn.

We blijven dagelijks bidden voor Israël en vertrouwen op Zijn volledige werk om vrede te brengen in Jeruzalem en in heel Israël.

Gelukkige Chanoeka!

Dr. Jürgen Bühler, voorzitter ICEJ Internationaal

Wat is Chanoeka?

Wil je meer weten over Chanoeka, het feest van het licht? We hebben verschillende video’s gemaakt: