SA & Israeli representatives at The Hague

Het Israëlische volk moet weten dat er wereldwijd tientallen miljoenen christenen zijn die hun diepe afschuw delen over het feit dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag vorige week de beweringen van Zuid-Afrika heeft geaccepteerd dat Israël mogelijk genocide pleegt in Gaza.

Net als de Israëli’s waren wij geschokt en verontwaardigd over de gruweldaden die Hamas afgelopen 7 oktober beging tegen onschuldige burgers, en de uitspraak van het Hof in Den Haag maakt onze schok en pijn over die donkere dag alleen maar erger. Dat de meerderheid van de rechters in het Hof rustig bleef zitten bij het voorlezen van de uitspraak aan de vooravond van 27 januari, de Internationale Dag ter Herdenking van de Holocaust, maakt onze teleurstelling over het verraad van de wereld aan de Joodse staat en het Joodse volk alleen maar groter.

Hoewel het waar is dat de beslissing van het Hof slechter had kunnen zijn, zoals een bevel om het vuren te staken of voor Israëlische troepen om Gaza te verlaten, is de uitspraak die ze deden uiterst verontrustend. Hun beslissing is een echte omkering van rechtvaardigheid en is gebaseerd op tientallen jaren van de Verenigde Naties en al hun forums die ‘s werelds meest sluwe verspreiders van antisemitisme zijn geworden.

Deze wereldwijde instellingen werden opgericht met eerbare bedoelingen, vooral om een herhaling van de genocide op de Joden door de Nazi’s te voorkomen. Toch brengen ze Israël nu in groot gevaar door geloof te hechten aan deze schandalige beweringen van genocide. Dit zal alle weerspannige en gewelddadige anti-Israël demonstranten in de straten wereldwijd alleen maar aanmoedigen, en al diegenen die zich bezighouden met lawfare of oproepen tot boycots en wapenembargo’s tegen Israël. En het ergste van alles is dat het alleen maar de niet aflatende inspanningen zal aanwakkeren van diegenen die nu het VN-systeem manipuleren om Israël zijn recht op zelfverdediging te ontnemen en uiteindelijk de Joodse staat te elimineren.

De rechtbank had veel geldige redenen om de Zuid-Afrikaanse petitie zonder meer af te wijzen. Of ze hadden Israël en Zuid-Afrika kunnen opdragen om bemiddelingsgesprekken te voeren over hun klaarblijkelijke meningsverschillen over het Genocideverdrag. In plaats daarvan politiseerde het Hof het juridische proces om jurisdictie te krijgen over het huidige conflict in Gaza – en ongetwijfeld lijken veel van deze rechters er erg op gebrand om een oordeel over Israël te vellen.

Om de rechtsbevoegdheid vast te stellen, baseerde het hof zich op bevooroordeelde, onnauwkeurige en oneerlijke verklaringen en rapporten van talloze VN-functionarissen over de militaire acties van Israël en de omstandigheden in Gaza. Veel van deze VN-vertegenwoordigers hebben een voorliefde voor antisemitische standpunten getoond in de manier waarop ze Israël altijd uitkiezen voor veroordeling. En ik vermoed dat sommigen zelfs schandalige beschuldigingen tegen Israël uitten in de hoop het feit te verdoezelen dat velen in deze VN-organisaties ofwel hielpen ofwel de andere kant opkeken toen Hamas Gaza in een fort van terrorisme veranderde.

Het lijdt geen twijfel dat talloze VN-functionarissen en -medewerkers, in het bijzonder bij UNRWA, medeplichtig zijn geweest aan de manier waarop Hamas de jongeren van Gaza heeft gehersenspoeld om Israël te haten, de jihad te voeren en het martelaarschap te zoeken terwijl ze strijden tegen de Joden. Toch pleiten ze onschuld en blijven ze volhouden dat ze niets wisten van alle raketten en wapens die verborgen waren in UNRWA-scholen en -klinieken, en van de honderden kilometers terreurtunnels vlak onder hun voeten.

Hoe ironisch is het dan dat slechts een uur nadat de uitspraak van het Hof bekend werd gemaakt, het nieuws naar buiten kwam dat de Verenigde Staten hun financiering van UNRWA opschortten vanwege het bewijs dat Israël had geleverd dat ten minste 12 UNRWA-medewerkers persoonlijk hadden deelgenomen aan de bloedbaden van 7 oktober. De Hebreeuwse profeet Jesaja waarschuwde lang geleden: “Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voor licht stellen en licht voor duisternis.” (Jesaja 5:20) Israël verdedigt zijn burgers terecht tegen massamoorden, verkrachtingen, verminkingen en martelingen, en toch wordt het nu berispt door het hoogste gerechtshof ter wereld, terwijl Hamas volledig vrijuit gaat. Desondanks vertrouwen we erop dat de Here God Israël zal bewaren en beschermen, precies zoals Hij heeft beloofd (Psalm 121:4; Jeremia 31:10).

Geschreven door: David Parsons, vice-president & senior-woordvoerder ICEJ
Foto: AP