Toen de Arabische lente 2011 begon, had niemand de ontwikkelingen die we nu in het Midden-Oosten meemaken kunnen voorzien. Natuurlijk is het niet moeilijk om een revolutie te beginnen. Maar waar het eindigt, dat weet meestal niemand. Met de onlusten in Syrië, wie had kunnen voorspellen dat er meer dan 200.000 mensen gedood zouden worden en de helft van de 17 miljoen moslim inwoners zou vluchten voor hun eigen geloofsgenoten?

Door de opkomst van de radicale Islam in dit gebied moesten de oude christelijke gemeenschappen vluchten uit Mosul en Kobane, richting Turkije. Daar zitten nu 2 miljoen vluchtelingen. Sinds de Eerste Wereldoorlog heeft het Midden-Oosten deze grote schaal vluchtelingen niet gehad. Het is goed de achtergronden hiervan te zien.

Ondanks de moeilijkheden, hebben christenen voor het eerst sinds jaren weer de kans om het Evangelie te verkondigen aan groepen die nooit open stonden voor het Evangelie. Menselijk gesproken zijn dit donkere tijden, maar voor God vaak mogelijkheden om het licht te laten doorbreken, 1 Johannes 5.

Wij zien nu de tijd van Jesaja 19 voor onze ogen ontstaan. Dat er een heerbaan zal zijn in het midden der aarde, waar eerst donkerheid was. Al vanaf 2014 hebben groepen jongeren deze heerbaan, van Egypte tot Damascus, gelopen en overal gebeden voor opening van het Evangelie.

Juist onder de verdrevenen in Kobani kunnen deze teams het Evangelie verkondigen en hulp bieden. De Jehzidi-vluchtelingen uit Sinjar en Mosul kunnen het Evangelie in Turkije brengen, als nooit tevoren. Wat is God aan het doen in het Midden-Oosten? De heerbaan zal er eenmaal komen. Dat is de belofte uit Gods Woord, lees Jesaja 19.

De ICEJ biedt hulp en ondersteuning aan deze christenen die vanuit Israël deze heerbaan gaan voorbereiden in gebed en hulp. Bidt heel praktisch mee voor:

  1. Jezus zegt dat we moeten bidden voor arbeiders in de oogst, Matt.9. Nu krijgen we de mogelijkheid voor oogst in het Midden-Oosten.
  2. Bidt voor de bekeerlingen onder moslims. Na hun bekering begint het pas, dan wordt het spannend om christen te blijven.
  3. Tijdens de winter is het erg koud in de kampen. Bidt voor voldoende hulp om deze tijd door te komen.
  4. Bidt dat God deze vluchtelingen kan bereiken, waar ze ook naar toe zijn gegaan.

Geschreven door Michael Yosef