Happy Purim

Het Poerimfeest is een tijd waarin Joden wereldwijd hun bevrijding vieren van een complot om hun volk te vernietigen in het oude Perzië, zoals wordt verteld in het boek Esther. Het dient als een herinnering aan de blijvende veerkracht van het Joodse volk in het aangezicht van tegenspoed en vervolging.

Op Poerim, wanneer de boekrol van Esther in de synagogen wordt voorgelezen, wordt de heldhaftige figuur Mordechai toegejuicht wanneer zijn naam wordt voorgelezen, terwijl de schurk Haman wordt beschimpt wanneer zijn naam wordt genoemd. Joodse kinderen vinden het ook leuk om zich te verkleden in creatieve kostuums – elk jong meisje vindt het vooral leuk om zich te verkleden als prinses, zoals de heldin Esther.

Door de huidige oorlog zal het voor Israël en de Joodse diaspora niet gemakkelijk zijn om Poerim dit jaar volledig te vieren. Maar het verhaal van Esther geeft hen een bemoedigende boodschap op het juiste moment over de kracht van geloof, gebed en vasten, moed en eenheid om de uitdagingen waar ze voor staan te overwinnen. Als christenen kunnen wij ook op dezelfde God vertrouwen om ons door alle moeilijkheden heen te helpen.

Een nieuw wonder nodig

Het blazen van de Sjofars tijdens de gebeden door de families van de gegijzelden.

Afgelopen donderdag is er bij de Klaagmuur het Shema-gebed ‘Hoor o Israël’, gebeden door de families van de gegijzelden en op de Sjofar geblazen, tijdens het vasten van Poerim. Verder werden er ook psalmen geproclameerd, waaronder Psalm 22: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt U mij verlaten.’ Indrukwekkend.

Zaterdagavond 23 maart begint het Poerimfeest waarin wordt herdacht dat Esther op wonderlijke wijze na gebed en vasten op de bres stond voor haar volk. Door haar moed en daadkracht keerden alle rollen om. Haman, een nakomeling van Amalek, wilde het hele Joodse volk vernietigen, maar werd zelf omgebracht. Tegenwoordig zien we nog steeds de geest van Amalek rondgaan, doordat het antisemitisme steeds meer toeneemt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het Hitler en nu zien we dat Hamas Gods volk wil uitroeien. Bid dat de gegijzelden vrij mogen komen zodat de oorlog kan ophouden. Er is een grote geestelijke strijd in Israël gaande. Een nieuw Poerimwonder is nodig.

Lees ook het nieuwe verdiepingsartikel ‘Israël en de grote geestelijke strijd‘.

Kijk ook onze video’s over het Poerimfeest.

Esther – Geloof in actie!
Poerimfeest – Het is het feest tegen antisemitisme