Gebed voor Israël

‘De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten’ (Jesaja 61:1-2).

Vandaag is het 30 dagen geleden dat een verwoestende oorlog in Israël uitbrak. Binnen het Jodendom wordt 30 dagen na de dood van een geliefde een bijeenkomst gehouden om te herdenken en te herinneren. Op deze dag zullen in geheel Israël de 1.400 mensen, die bij de slachting op 7 oktober zijn omgekomen, alsmede de omgekomen soldaten worden herdacht.

 • Bid op deze en komende dagen dat de treurende families zullen worden getroost.
 • Bid en roep het uit (zoals in bovengenoemde tekst) om de vrijlating van de gijzelaars.
 • Bid om een Godswonder bij de bevrijding van de gijzelaars.
 • Bid voor Emma & Yuli ( 3 jaar) voor Eitan (12 jaar) voor Amelia (5 jaar) en Kfir (9 maanden) en al die anderen die door Hamas zijn ontvoerd.
 • Dank God dat Premier Netanyahu heeft gezegd dat er geen staakt-het-vuren zal zijn zonder de terugkeer van de gijzelaars.
 • Bid voor de ouders van de kinderen die in het leger (IDF) dienen.
 • Bid voor de soldaten in de IDF en vooral voor hen die diep Gaza zijn binnengedrongen.
 • Bid voor de bewoners aan de Noordgrens met Libanon die van tijd tot tijd ook worden bestookt met raketten vanuit Libanon.
 • Bid voor de bewoners in Judea en Samaria nadat een Palestijnse activiste (Ahed Tamimi) vannacht is gearresteerd. Zij kwam met verschrikkelijke haatzaaiende berichten richting de Joodse inwoners.
 • Bid dat de soldaten met de modernste technische middelen de ondergrondse tunnels van Hamas kunnen lokaliseren en elimineren.
 • Bid ook vooral voor de moeders, opa’s en oma’s die de dagen in spanning doorbrengen. Elke dag kan er een officier van het leger komen met een verschrikkelijke boodschap.
 • Bid om wijsheid voor premier Netanyahu die in Israël zwaar onder vuur ligt. Kopstukken in de Israëlische politiek, inlichtingendiensten en strijdkrachten vinden dat hij verantwoordelijkheid moet nemen voor het falen in het voorkomen van de Hamas-terreurinvasie van 7 oktober.

Gebed voor de Volken

‘HERE, niemand is U gelijk, en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben. En welk volk is gelijk Israël, het enige volk op de aarde, dat God Zich tot een volk ging vrijkopen, om Uzelf een naam te maken door grote en vreselijke daden, doordat Gij vóór uw volk, dat Gij uit Egypte hadt vrijgekocht, volken verdreven hebt’ (1 Kronieken 17:20-21).

Deze tekst kwam vorige week tijdens de 3 daagse vastenperiode bij één van de deelnemers naar voren. Er is niemand aan de Almachtige God van Abraham, Izaäk en Jacob gelijk. En dat geldt ook voor de volkeren! God heeft Zijn Naam aan Israël verbonden.

 • Bid voor minister Blinken die vanaf vrijdag weer met diverse leiders in het Midden-Oosten gesproken heeft.
 • Bid dat hij in staat zal zijn om de Turkse president Erdogan vandaag te kalmeren. Deze heeft de ambassadeur uit Israël teruggeroepen en wil niet meer met Netanyahu in gesprek.
 • Bid dat Pro-Palestijnse betogingen, die soms op aansporing van de regering in Turkije worden gehouden, stoppen.
 • Dank voor een land als Duitsland die veel meer opstaat tegen Jodenhaat dan andere Westerse landen. Nadat een synagoge in Berlijn werd aangevallen vormden Duitsers een menselijke keten ter bescherming van het gebedshuis.
 • Bid ook voor de studenten aan de universiteiten wereldwijd. Er wordt opgeroepen om Joodse studenten op hun campus te elimineren..
 • Bid dat de wereldwijde Pro-Palestijnse protesten (waaronder de VS, Indonesië en Europese landen) in steden en universiteiten stoppen.
 • Bid voor de bewoners in de Gazastrook die ook worden geterroriseerd door Hamas en die ook nog eens de evacuatiecorridor frustreren.
 • Bid voor Libanon die met beschuldigingen richting Israël komt voor een luchtaanval in het zuiden van het land.
 • Bid voor Saudi-Arabië die de uitspraak van een Israëlische minister veroordeelt dat de inzet van een kernbom op de Gazastrook niet is uitgesloten. Netanyahu heeft hem om die uitspraak geschorst.
 • Bid dat de Palestijnse Autoriteit niet de volle verantwoordelijkheid krijgt voor de Gazastrook na de oorlog. President Abbas ziet zich als enige wettelijke vertegenwoordiger met Oost Jeruzalem als hoofdstad.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte, o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijn heils, mijn burcht. Geloofd zij de HERE, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost’ (Psalm 18:2-4).

Net zoals David in deze Psalm mogen we het uitroepen tot God in gebed voor Zijn volk. Hij hoort naar onze stem. Ons hulpgeroep dringt tot God door. “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want onze wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken” (2 Korintiërs 10:3-4).

 • Dank God voor het wapen van Zijn woord. Jezus weerstond de satan tijdens de verzoekingen in de woestijn met: “Er staat geschreven dat…….”
 • Dank God voor het wapen van voorbede en vasten: “Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten” (Mattheüs 17:21).
 • Dank God voor het wapen van de lofprijzing. Looft de Here want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid (2 Kronieken 20:22).
 • Dank God voor de afgelopen 3 daagse vastenperiode waar meer dan 150 deelnemers aan hebben deelgenomen.
 • Dank God dat we deze periode afgelopen vrijdagavond via een TEAMS meting gezamenlijk mochten afsluiten.
 • Bid dat we zullen blijven volharden in tijden van vasten en gebed.
 • Bid voor de Joodse bevolking in ons land die worden bedreigd.
 • Bid voor de regering in ons land en de komende 2e Kamerverkiezingen.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid ook voor de Themaochtend die komende zaterdagmorgen 11 november weer in Zwolle wordt gehouden, Het is vrij toegankelijk, wel graag aanmelden als je wilt blijven lunchen, dit in verband met de catering. Graag via dit formulier aanmelden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De eerstvolgende gebedsmomenten zijn:

 • Dinsdagavond 14 november  van 21.00 – 22.00 uur (ICEJ-team)
 • Vrijdagmorgen 17 november van 11.00 – 12.00 uur (ICEJ-team)
 • Maandagavond 20 november van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.050 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt. Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger. Als je al Telegram hebt vragen we je om over te gaan naar ons Israëlbidders kanaal: https://t.me/+OXZ8QMrYTj5hMDAO

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus