French Olim

Gebed voor Israël

‘Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. HERE der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt’ (Psalm 84:12-13).

Joden en christenen maken zich op om dit weekend drie dagen te vasten en te bidden voor Israël en de terugkeer van alle gijzelaars die door Hamas in Gaza worden vastgehouden.

 • Treur en treur om de gruwelijke gebeurtenissen en de nasleep van de terroristische aanslagen en oorlog (Mattheüs 5:4; Romeinen 12:15).
 • Bid voor de recente weduwen, weduwnaars, wezen, ouders die hun kinderen hebben verloren, versplinterde en dakloze gezinnen, en anderen die dierbaren hebben verloren en rouwen.
 • Bid voor iedereen in Israël en Gaza die in het kruisvuur van de oorlog terecht zijn gekomen (Johannes 14:27; Romeinen 10:13).
 • Bid dat er levens worden gespaard en dat er een einde komt aan het terrorisme.
 • Bid dat mensen tot God zullen roepen en Zijn bovennatuurlijke vrede en verlossing zullen ervaren.
 • Bid voor de gijzelaars in Gaza.
 • Bid voor de mannen, vrouwen en kinderen die gevangen zijn genomen in Gaza.
 • Bid in het bijzonder voor Emma & Yuli ( 3 jaar) voor Eitan (12 jaar) voor Amelia (5 jaar) en Kfir (9 maanden) en al die anderen die door Hamas zijn ontvoerd.
 • Bid om bescherming voor hun geest, ziel en lichaam.
 • Bid dat de gijzelaars geen extra schade zullen ondervinden van de ontvoerders.
 • Bid om een wonder bij de Hamas bewakers, dat God hen medelijden geeft voor de gegijzelden zodat zij vrijkomen (Psalm 106:45-46).
 • Bid voor een veilige terugkeer van alle gijzelaars.
 • Bid om wijsheid en vastberadenheid onder de Israëlische leiders en het leger, zodat ze de beste beslissingen kunnen nemen over hoe de gijzelaars gered kunnen worden.
 • Bid voor de speciale eenheden die worden ingezet om de gijzeling aan te pakken.
 • Bid voor hun bescherming als ze Gaza binnenkomen en voor bovennatuurlijke wijsheid.

Gebed voor de Volken

‘Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN ’ (Jesaja 54:17).

Laten we onze geestelijke wapenen in dit weekend richten tegen valse verhalen en leugenachtige tongen. De Turkse president Erdogan heeft weer hard uitgehaald naar Israël. Hij noemt Israël een terreurstaat en zegt dat Hamas in zijn ogen geen terroristische organisatie is.

 • Bid tegen dit soort valse verhalen in de media.
 • Bid dat de Heer elke leugenachtige tong zal sluiten die zal proberen dit geweld en bloedbad tegen Israël en het Joodse volk te rechtvaardigen.
 • Bid dat de pro-Palestijnse protesten over de hele wereld zullen verdwijnen.
 • Bid voor Israëls vijanden.
 • Bid om Gods machtige hand van terughoudendheid tegen Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon en Syrië.
 • Bid dat de ongeregeldheden in het noorden snel zullen de-escaleren.
 • Bid voor de leiders en individuen die Israël als natie willen vernietigen, dat God hen op bovennatuurlijke wijze zal ontmoeten en ervoor zal zorgen dat ze zich bekeren en zich afkeren van hun kwade wegen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wel, er acht op te geven als een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten’ (2 Petrus 1:19).

Dit is een tekst met een totdat…… Laat ons bidden en vasten in dit weekend gericht zijn op de vrijlating van de gijzelaars uit de handen van Hamas.

 • Dank God voor het initiatief van rabbijnen en christenen die kerken en synagogen oproepen om in dit weekend te vasten en te bidden voor Israël en de bevrijding van de gijzelaars.
 • Bid dat ook veel leden van kerken en gemeentes aan deze oproep gehoor zullen geven.
 • Bid dat kerken en gemeentes komende zondag in hun diensten voor Israël en de gijzelaars gaan bidden.
 • Bid dat God het Joodse volk zal beschermen en dat velen zich in deze tijd van moeilijkheden tot de Heer zullen wenden.
 • Bid Psalm 121 voor het Joodse volk, zowel in het land als daarbuiten, dat zij beschermd zullen worden tegen alle schade en lone wolf opdrachten die voortkomen uit de Arabische en moslimgemeenschappen.
 • Bid Deuteronomium 1:30 over het Joodse volk: “De Heer, uw God, die voor u uitgaat, zal voor u strijden, zoals Hij voor uw ogen in Egypte voor u heeft gedaan.”
 • Bid 2 Kronieken 20:17 over het Joodse volk: “Jullie hoeven niet te vechten in deze strijd. Positioneer uzelf, sta stil en zie de redding van de Heer, die met u is, Juda en Jeruzalem!’ Wees niet bang en wees niet ontzet; Trek morgen tegen hen op, want de Heer is met u.’
 • Bid Jesaja 54:17 over het Joodse volk, dat geen enkel wapen tegen hen zal gedijen.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Weekend van gebed om Sions wil.

Rabbijnen en christenen nodigen kerken en synagogen over de hele wereld uit om het weekend van 17-19 november te gebruiken als een speciale tijd om te bidden voor Israël en de terugkeer van de gijzelaars die door Hamas in Gaza worden vastgehouden.

We dringen er bij jullie op aan om je namens Israël aan te sluiten bij dit ongekende vertoon van christelijk-Joodse eenheid. Zorg ervoor dat je kerk dat weekend de tijd neemt om te bidden voor de Joodse staat en het Joodse volk, en in het bijzonder voor degenen die in Gaza worden gegijzeld.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: 

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De eerstvolgende gebedsmomenten zijn:

Vrijdagmorgen 17 november van 11.00 – 12.00 uur (ICEJ-team)

Maandagavond 20 november van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Dinsdagavond 21 november van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Dinsdagavond 28 november van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via:

https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus