kom samen in gebed

Gebed voor Israël

‘Bied ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel. Met God zullen wij kloeke daden doen, want Hijzelf zal onze tegenstanders vertreden’ (Psalm 60:13-14).

Na uren van intensief overleg heeft het Israëlische kabinet ingestemd voor het aanvaarden van een overeenkomst voor een tijdelijk staakt-het-vuren met Hamas, waarbij gijzelaars zullen worden uitgewisseld.

 • Dank God dat er beweging is gekomen in het vrijlaten van de gijzelaars.
 • Bid dat de vrijlating van de gijzelaars ook daadwerkelijk morgen door zal gaan. Israël en de Hamas zijn nog over de details aan het onderhandelen.
 • Bid voor de families van de gijzelaars die vol spanning afwachten op de vrijlating van de 1ste gijzelaars.
 • Bid dat de naar verwachting 50 levende Israëlische burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen in de komende dagen zullen vrijkomen.
 • Bid dat alle nog levende gijzelaars uit de klauwen van de vijand zullen worden gered.
 • Bid dat de vrijgelaten gijzelaars goed zullen worden begeleid in het verwerken van de verschrikkingen tijdens hun gevangenschap.
 • Bid in het bijzonder voor Emma & Yuli ( 3 jaar) voor Eitan (12 jaar) voor Amelia (5 jaar) en Kfir (9 maanden) en al die anderen die door Hamas zijn ontvoerd.
 • Bid voor de soldaten die in de Gazastrook vechten en op zoek zijn naar tunnelschachten die veel worden aangetroffen onder scholen, ziekenhuizen, andere publieke gebouwen en begraafplaatsen.
 • Bid voor de situatie aan de grens met Libanon. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas op 7 oktober voeren Israël en de terreurgroep Hezbollah geregeld over en weer aanvallen uit.
 • Bid om eenheid, wijsheid en vastberadenheid onder de Israëlische leiders en het leger en dat de eenheid gehandhaafd blijft.

Gebed voor de Volken

‘Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal Ik mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen’ (Ezechiël 39:27).

Mag bovenstaande profetie spoedig en in onze dagen in vervulling gaan. Wij zien in onze dagen profetieën in vervulling gaan. Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld de hoofdstukken 34 t/m 39 van Ezechiël te lezen.

 • Dank God dat wij in onze tijd profetieën in vervulling zien gaan.
 • Bid dat de vijanden van Israël tot bekering komen en dat vele moslims in dromen en visioenen een ontmoeting met Jeshua zullen hebben.
 • Dank God dat er al veel moslims in Iran ( 6 mio) en Pakistan ( 4 mio) tot geloof in de God van Abraham en Izak zijn gekomen.
 • Bid dat deze gelovigen uit de moslim-heidenvolken de Joden tot jaloersheid opwekken (iets wat wij als christenen in het westen onvoldoende hebben gedaan?) zodat de volheid der heidenen is binnengegaan (Romeinen 11).
 • Bid om de vervulling van de profetie in Jesaja 19 over Egypte waar gesproken wordt over een heerbaan van Egypte naar Assur die samen met Israël een zegen in het midden der aarde zullen zijn.
 • Dank God dat Egypte op dit moment ook nauw betrokken is bij deze oorlog als het gaat om het openstellen van de grens met Gaza en het opvangen van patiënten uit de ziekenhuizen in Gaza.
 • Bid dat de inwoners van Gaza verlost zullen worden uit de macht van Hamas.
 • Bid dat het door Jemenitische Houthi’s gekaapte schip vrijkomt. Het komt niet vrij volgens de politieke leider zolang de VS en Israel niet stoppen met het doden van Palestijnen.
 • Bid dat de Houthi rebellen stoppen met het afvuren van raketten en drones op de zuidelijke badplaats Eilat.
 • Bid voor minister Blinken van de VS die volgende week opnieuw naar het Midden-Oosten afreist om te bemiddelen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Daniël loofde de God des hemels en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben’ (Daniël 2:20-21).

Nederland heeft gisteren gekozen en werd vanochtend wakker in een land waarin binnen een etmaal een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Met grote belangstelling kijken we uit naar het vervolg om een regering te vormen. 

 • Dank God voor Zijn goedertierenheid en trouw. Zijn trouw reikt tot aan de wolken.
 • Dank God dat we met velen in Nederland in gebed achter Israël staan.
 • Dank God voor het ICEJ hoofdkwartier in Israël waar ze dag en nacht (24/7) de ICEJ afdelingen in de wereld voorzien van informatie en gebedspunten.
 • Dank God voor mannen als Jurgen Buhler, David Parsons en Peter Tsukahira die de situatie in het Midden-Oosten duiden op grond van Gods profetisch woord.
 • Bid om kracht, wijsheid en bescherming voor alle medewerkers in Israël. In het bijzonder ook voor de Nederlandse vrijwilligers.
 • Bid voor ons land en volk en voor onze woonplaatsen, zeker na de politieke aardverschuiving.
 • Bid dat er mannen en vrouwen in de komende regering zullen worden aangesteld met wijsheid en inzicht en dat ze rekening zullen houden met Gods woord en met Zijn volk Israël.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl.

Het eerstvolgende gebedsmoment is op dinsdagavond 28 november van 19.00–20.00 uur (ICEJ-team).

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19.00-20.00 uur, met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand, dan is het van 20.00-21.00 uur
 • De 2e vrijdag van de maand van 21.00-22.00 uur

Je kunt inloggen op: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten. Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt. Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus