Gebed voor Israël

‘Tot U roep ik, HERE; ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn sterker dan ik’ (Psalm 142:6-7).

Zondag zijn er opnieuw 34 gijzelaars (waaronder vrouwen, kinderen en buitenlandse gijzelaars) vrijgelaten door Hamas.  Andersom zijn er net als eind vorige week  Palestijnse gevangenen vrijgelaten door Israël.

 • Dank God dat de vrijlating van gijzelaars op gang is gekomen.
 • Bid dat de vrijgelaten gijzelaars samen met hun familie zullen herstellen van hun traumatische ervaringen en ontberingen.
 • Bid voor hen die nu pas na hun vrijlating worden geconfronteerd met de omvang van deze oorlog. Hun kibboets brandde af en veel mensen verloren het leven terwijl ze gevangen zaten.
 • Bid dat alle gijzelaars in de komende dagen vrijkomen.
 • Bid voor de IDF en zijn soldaten die hevig vechten om de levens van het volk te beschermen en tegelijkertijd de waarden van de IDF hoog te houden.
 • Bid voor de inwoners van Judea en Samaria waar zaterdagavond de IDF en Shin Bet in een gezamenlijke operatie in Jenin op basis van inlichtingen 21 gezochte personen hebben gearresteerd.
 • Bid dat deze operatie geen gevolgen zal hebben voor de huidige wapenstilstand.
 • Bid in het bijzonder voor Emma & Yuli ( 3 jaar) voor Eitan (12 jaar) voor Amelia (5 jaar) en Kfir (9 maanden) en al die anderen die door Hamas zijn ontvoerd.
 • Bid om eenheid, wijsheid en vastberadenheid onder de Israëlische leiders en het leger en dat de eenheid gehandhaafd blijft.
 • Bid voor premier Netanyahu die heeft gezegd dat Israël na deze gevechtspauze de strijd met Hamas met onverminderde intensiteit zal voortzetten.

Gebed voor de Volken

‘Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o HERE, en uw naam eren, want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen’ (Psalm 86:9-10).

Tijdens de gevechtspauze is het Rode Kruis volop betrokken bij de overdracht van de gevangenen. Volgens de VN hebben 61 vrachtwagens met hulpgoederen het Noorden van Gaza bereikt.

 • Bid dat Hamas zich gedurende de gevechtspauze niet zal kunnen herbewapenen.
 • Bid dat de Westerse media zich niet langer door de Hamas laat terroriseren. De zwaaiende en lachende vrijgelaten gijzelaars op video’s is, zo blijkt in scène gezet. De propaganda van Hamas onthult “blijf zwaaien en lachen”.
 • Bid voor de regering Biden en de meeste Europese regeringen die zich schuldig maken aan extreem zelfbedrog wanneer ze het hebben over de noodzaak om een “tweestatenoplossing” te bevorderen.
 • Bid voor de VS nu het Witte Huis heeft gezegd dat ze het plan van Israël om zijn operaties uit te breiden naar de zuidelijke Gazastrook niet zal steunen, tenzij Israël bewijst dat het de Palestijnse burgers daar beschermt.
 • Bid dat de wereld zal inzien wat de werkelijke motieven van de Palestijnen zijn nu uit een opiniepeiling, die op 14 november werd gepubliceerd, blijk dat 75 procent van de Palestijnen de massamoorden van Hamas steunt, waaronder verkrachtingen en onthoofdingen, terwijl slechts 13 procent ertegen is.
 • Bid dat de VN instanties en de Arabische landen ook Hamas gaan veroordelen nu zij vrijdagavond twee Palestijnen in het vluchtelingenkamp Tulkarem hebben geëxecuteerd en opgehangen op beschuldiging van “collaboratie” met Israël en de Shin Bet.
 • Bid voor de bevolking in Gaza die door Israël is gewaarschuwd om nog niet naar het Noorden terug te keren.
 • Bid dat de hulpgoederen die nu Gaza worden binnengebracht op de juiste plekken terecht zullen komen.
 • Bid dat Gaza door de IDF wordt gezuiverd van Hamasterroristen. Volgens de militaire tak van Hamas zouden 4 hooggeplaatste commandanten zijn gedood door de IDF.
 • Bid dat de gehele militaire tak van Hamas wordt vernietigd in Gaza.
 • Bid dat de terreurtunnels van Hamas onder ziekenhuizen, moskeeën en scholen zullen worden ontmanteld en vernietigd.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

Israël hope op de HERE, want bij de HERE is goedertierenheid, bij Hem is veel verlossing; Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden’ (Psalm 130:7-8).

Na de verkiezingen is Nederland in afwachting op wat er in politiek opzicht gaat gebeuren en kijken we met spanning uit hoe het tijdens de gevechtspauzes in Israël met de vrijlating van de gijzelaars zal gaan.

 • Dank God voor het ICEJ hoofdkwartier in Israël waar ze dag en nacht (24/7) de ICEJ afdelingen in de wereld voorzien van informatie en gebedspunten.
 • Dank God voor mannen als Jurgen Buhler, David Parsons en Peter Tsukahira die de situatie in het Midden-Oosten duiden op grond van Gods profetisch woord.
 • Bid om kracht, wijsheid en bescherming voor alle medewerkers in Israël. In het bijzonder ook voor de Nederlandse vrijwilligers waaronder Corrie, Jannie en Yudith.
 • Bid voor de komende kabinetsformatie en dat er mannen en vrouwen in de komende regering zullen worden aangesteld met wijsheid en inzicht en dat ze rekening zullen houden met Gods woord en met Zijn volk Israël.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in ons land in de aanloop naar het Chanoekafeest wat van 7 t/m 15 december wordt gevierd.
 • Bid dat de Joodse gemeenschap niet zal wijken voor angst en druk vanuit het pro-Palestina kamp.
 • Bid dat de overheid, kerken en gemeentes in ons land als een schild om hen heen gaan staan.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: 

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 28 november van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via:

https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus