gebed, jes 62

Gebed voor Israël

‘Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen’ (Psalm 33:20-22).

De gevechtspauze in de Gazastrook gaat voorlopig nog door volgens bronnen van het Israëlische leger. De tijdelijke wapenstilstand zou vanmorgen om 06.00 uur Nederlandse tijd zijn afgelopen als er nog geen overeenkomst zou zijn over verlenging.

 • Bid voor de families van de drie doden, waaronder rabbijn Elimelech uit Ashdod, die vanmorgen tijdens de ochtendspits bij een aanslag in Jeruzalem zijn gedood. Zes mensen zijn zwaar gewond geraakt.
 • Bid voor de onderhandelingen die vannacht opnieuw moeizaam verliepen, omdat ze het niet eens konden worden over de lijst van gijzelaars.
 • Dank God dat in de 6e ronde na 54 dagen, 5 kinderen en 7 vrouwen zijn vrijgelaten uit gevangenschap van Hamas.
 • Dank God dat de familie van Ofir Engel (met een Nederland paspoort) samen met andere gegijzelden is vrijgekomen.
 • Bid dat Hamas de nog steeds 159 gijzelaars die op 7 oktober zijn ontvoerd, allemaal zal vrijlaten. Ook is gebleken dat de Islamitische Jihad gijzelaars gevangen heeft genomen.
 • Bid voor de 10 maanden oude baby Kfir die volgens Al Quds News Network samen met zijn broertje Ariel en moeder Shir Bibas door een Israëlische luchtaanval zouden zijn gedood.
 • Bid dat de waarheid hierover zal worden geopenbaard.
 • Bid dat de vrijgelaten gijzelaars samen met hun families zullen herstellen van hun traumatische ervaringen en ontberingen. De verhalen zijn schokkend.
 • Bid voor de inwoners van kibboets Be’eri, die op tragische wijze op 7 oktober 90 leden verloor en waarvan er nog ongeveer 16 gevangen zitten in Gaza.
 • Bid dat ze spoedig vanuit hun tijdelijk verblijf in een Hotel aan de Dode Zee  kunnen verhuizen naar een tijdelijk onderkomen in kibboets Hatzerim.
 • Bid om eenheid, wijsheid en vastberadenheid onder de Israëlische leiders en het leger en dat de eenheid gehandhaafd blijft.
 • Bid voor premier Netanyahu die heeft gezegd dat Israël na deze gevechtspauze de strijd met Hamas met onverminderde intensiteit zal voortzetten. Israël wijst een door de VN veiligheidsraad permanent staakt het vuren af.

Gebed voor de Volken

‘Laten beschaamd en te schande worden wie mij naar het leven staan, laten terugdeinzen en schaamrood worden wie onheil tegen mij beramen’ (Psalm 35:4).

Ondanks de tijdelijke gevechtspauze gaan de plannen van Israëls vijanden door. De onderhandelingen verlopen zeer moeizaam. Met de Psalmist mogen we gezamenlijk in de geestelijke strijd proclameren, dat wie onheil tegen Israël beramen terug zullen deinzen.

 • Bid dat Hamas zich gedurende de gevechtspauze niet zal kunnen herbewapenen en dat de plannen die zij beramen zullen worden verijdeld.
 • Bid dat de macht van Hamas wordt verbroken en vernietigd in de naam van Jeshua.
 • Bid voor Minister Blinken die weer in Israël is om te bemiddelen over een verdere uitwisseling van gijzelaars en gevangenen tussen Hamas en Israël en voor een uitbreiding van humanitaire hulp.
 • Bid voor de inwoners van Gaza die ook lijden onder de terreur van Hamas.
 • Bid dat de humanitaire hulpmiddelen op de juiste plekken terecht zullen komen.
 • Bid dat de wereldwijde protesten tegen Israël zullen verstommen.
 • Bid voor Duitsland en andere westerse landen nu Jihadisten oproepen tot aanvallen hebben gedaan.
 • Bid voor de machthebbers van Rusland en Turkije die samenspannen tegen de HERE en Zijn Gezalfde.
 • Bid voor de landen rondom Israël, zoals Libanon, Jordanië, Syrië en Egypte.
 • Bid dat de eerder gesloten Abrahamakkoorden tussen Israël en Arabische landen stand zullen houden.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Neem mijn redenen ter ore, o HERE, let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed. HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit’ (Psalm 5:2-4).

Wat een bemoediging in deze Psalm om ’s morgens mee te beginnen. Ook vandaag, morgen en overmorgen, ja alle dagen van mijn leven mogen we ons tot God richten in ons gebed. Hij hoort onze stem en verhoort datgene wat we aan Hem voorleggen.

 • Dank God voor de ICEJ die vanuit Jeruzalem de afdelingen in de wereld voorziet van updates over de situatie in Israël.
 • Dank God dat de ICEJ in Israël en Jeruzalem in de tijden van deze oorlog Israël tot troost mag zijn.
 • Dank God voor de vele donaties die vanuit de wereld bij de ICEJ binnenkomen.
 • Bid dat wij in Nederland ook ruimhartig gaan geven aan Israël, omdat wij als gelovigen zoveel geestelijke zegen van Israël hebben gekregen.
 • Bid om kracht, wijsheid en bescherming voor alle medewerkers in Israël. In het bijzonder ook voor de Nederlandse vrijwilligers waaronder Corrie, Jannie en Yudith.
 • Bid voor de komende kabinetsformatie en dat er mannen en vrouwen in de komende regering zullen worden aangesteld met wijsheid en inzicht en dat ze rekening zullen houden met Gods woord en met Zijn volk Israël.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in ons land in de aanloop naar het Chanoekafeest wat van 7 t/m 15 december wordt gevierd.
 • Bid dat de Joodse gemeenschap niet zal wijken voor angst en druk vanuit het pro-Palestina kamp.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Dank God voor de  geïnitieerde kaartenactie om vanuit Nederland een kaart met een bemoedigende boodschap voor de IDF-soldaten naar Israël te sturen. Er zijn inmiddels al meer dan 2.000 binnengekomen.
 • Bid dat deze bemoedigingen voor de soldaten en evacués tot zegen en troost zal zijn.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is: dinsdagavond 5 december van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt. Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus