Gebed voor Israël

‘Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt’ (Psalm 18:32-33).

Naarmate de oorlog in Israël voortduurt, komen er steeds meer verhalen aan het licht over de moed en opoffering van degenen die in gevaar zijn om anderen te redden. Moge de Almachtige zich als een Rots aan Zijn volk betonen.

 • Bid dat Israël in de oorlog met Hamas erin zal slagen de dreiging van Hamas volledig weg te nemen, niet alleen van Israël, maar van het hele Midden-Oosten.
 • Bid dat Hamas Israël nooit meer schade zal berokkenen en hun eigen Arabische volk niet langer zal onderdrukken.
 • Bid om wijsheid en vastberadenheid onder de leiders van Israël om deze strijd tot het einde voort te zetten.
 • Dank de Heer voor de vrijlating van de gijzelaars die tot nu toe naar Israël zijn teruggekeerd.
 • Bid voor de vrijlating en redding van de gijzelaars die nog steeds in Gaza worden vastgehouden.
 • Bid voor de bescherming van alle Israëlische soldaten die hun land dienen.
 • Bid dat een goddelijke beschermingshaag hen zal omringen! (Psalm 91).
 • Bid dat het Israëlische volk in hart en ziel verenigd zal blijven gedurende de duur van deze oorlog en zelfs daarna.
 • Bid dat de Israëli’s tijdens dit conflict boven alles op de Heer zullen leren vertrouwen.
 • Bid voor de inwoners aan de Noordgrens nu opnieuw raketten vanuit Syrië op het noorden van Israël zijn afgevuurd.
 • Bid voor de jonge gelovigen in Israël, dat de Heer de angst zal wegnemen en hen tot instrumenten van verzoening en vrede tussen Joden en Arabieren zal maken.
 • Bid dat de Heer hen zal bezielen met honger en dorst naar het Woord van God.
 • Bid dat er veel ‘Rachabs’ naar voren zullen komen om zich aan te sluiten bij de inspanningen van Israël om het kwaad van Hamas te verslaan en de rust in de regio te herstellen, net zoals Rachab deed met Israël in Jericho.

Gebed voor de Volken

‘Ik zal Mij rondom mijn huis legeren als een wacht tegen de heen en weer trekkende legers, en geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken, want nu zie Ik het met mijn eigen ogen’ (Zacharia 9:8).

De God van Abraham, Izak en Jacob heeft ook een plan met Israëls buurlanden, zoals Syrië, Libanon, Jordanië, Egypte en Gaza. Denk maar aan de heerbaan uit Jesaja 19.

 • Bid dat al degenen in het Midden-Oosten die werkelijk proberen in vrede met Israël te leven, de kracht zullen krijgen om hun landen in die richting te sturen.
 • Bid dat God een geest van berouw en transformatie naar de bevolking van Gaza zal sturen.
 • Bid dat de Arabische kerken in Israël, de Palestijnse gebieden en het bredere Midden-Oosten de moed en morele helderheid zullen hebben om in dit conflict een duidelijk standpunt in te nemen tegen de boze geest van Hamas.
 • Bid dat Gods Geest de sluier van de vervangingstheologie voor hun ogen en harten zal wegnemen.
 • Bid dat dit conflict een katalysator zal worden voor geestelijke vernieuwing in Israël.
 • Bid dat de Britse dronevluchten boven Gaza om inlichtingen te verzamelen over mogelijke verblijfplaatsen van gijzelaars succes zullen hebben.
 • Bid voor de inwoners van Gaza die ook lijden onder de terreur van Hamas. Uit nieuwe cijfers van de VN blijkt dat 80% Gazanen vanwege de oorlog uit hun huizen zijn gevlucht.
 • Bid dat de internationale steun aan Israël blijft.
 • Bid voor de regering van Amerika nu de Defensieminister Austin heeft gezegd dat Israël een nederlaag riskeert als er niet beter rekening wordt gehouden met de impact van de strijd op de burgerbevolking in Gaza.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht’ (Psalm 36:10).

Dankzij donaties van christenen over de hele wereld heeft de ICEJ kunnen zorgen voor ambulances, brandbestrijding en medische uitrusting voor eerstehulpverleners, educatief materiaal, traumabehandeling, gerenoveerde ondergrondse schuilplaatsen en nog veel meer.

 • Bid dat God de Christelijke Ambassade zal gebruiken om een zegen en bemoediging voor Israël te zijn in deze moeilijke dagen, zodat ze weten dat ze niet alleen zijn.
 • Bid, nu Chanoeka en Kerstmis deze maand worden gevierd, dat dit een gebeuren van licht en vreugde voor ons allemaal zal zijn!
 • Bid voor het ICEJ-personeel en andere christenen die in Israël zijn gebleven om te helpen met oorlogshulp voor behoeftige en gehavende Israëlische families.
 • Bid dat de Heer hen bovennatuurlijke gezondheid, kracht, waakzaamheid en wijsheid zal geven terwijl ze Israël in deze kritieke tijd praktisch steunen.
 • Bid om kracht, wijsheid en bescherming voor alle medewerkers in Israël. In het bijzonder ook voor de Nederlandse vrijwilligers waaronder Corrie, Jannie en Yudith.
 • Bid voor de komende kabinetsformatie en dat er mannen en vrouwen in de komende regering zullen worden aangesteld met wijsheid en inzicht en dat ze rekening zullen houden met Gods woord en met Zijn volk Israël.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in ons land in de aanloop naar het Chanoekafeest wat van 7 t/m 15 december wordt gevierd.
 • Bid dat de Joodse gemeenschap niet zal wijken voor angst en druk vanuit het pro-Palestina kamp.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Dank God voor de  duizenden kaarten die we als ICEJ Nederland mochten ontvangen. Prachtige zelfgemaakte kaarten, zelfs door kinderen die met heel veel zorg zijn samengesteld. Inmiddels zijn al twee grote pakketten richting Israël gegaan om uit te delen aan soldaten en evacués.
 • Bid dat onder leiding van Gods Geest de kaarten bij de juiste personen terecht mogen komen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op:

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 5 december van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via:

https://on.icej.org/RCPanelist 

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus