In de frontlinie van Israël's oorlog

Gebed voor Israël

‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden’ (Jesaja 60:1-2).

Vanaf vandaag begint voor Gods volk het Chanoekafeest. Het feest van het licht dat de duisternis zal verdrijven. Laten we in onze gebeden de komende dagen het Licht proclameren over Gods volk zodat de heerlijkheid van de HERE gezien zal worden.

 • Bid om een groot wonder van God dat alle gijzelaars die nog worden vastgehouden vrij zullen komen.
 • Bid dat in de komende dagen Zijn Licht doorbreekt in de ondergrondse tunnels waar de gijzelaars gevangen worden gehouden.
 • Bid dat de HERE over de gegijzelden zal opgaan, en dat Zijn heerlijkheid gezien zal worden in Israël, Gaza, de omliggende landen en de wereld.
 • Bid voor waakzaamheid van de Israëlische bevolking en om bescherming voor de soldaten van de IDF.
 • Bid voor het zuiden van Gaza waar de strijd op dit moment hevig is. Het Israëlische leger heeft grote hoeveelheden wapens en munitie gevonden in een depot vlak bij een school en een ziekenhuis.
 • Bid voor de families van de omgekomen IDF soldaten. Volgens Israëlische  media zijn er zeker 80 Israëlische militairen omgekomen in Gaza sinds het begin van het grondoffensief.
 • Bid voor allen die huis en haard hebben moeten verlaten en niet weten wanneer zij weer naar huis kunnen.
 • Bid voor allen die treuren om het verlies van een geliefde.
 • Bid voor de vrijgelaten gijzelaars die worstelen met datgene wat hun door Hamas is aangedaan.
 • Bid dat de waarheid aan het licht zal komen nu uit onderzoek blijkt dat vrouwen door Hamas seksueel zijn misbruikt en verminkt tijdens de aanval op Israël op 7 oktober.
 • Bid voor premier Netanyahu die voor zeer moeilijke keuzes staat. Hij heeft tegen families van gijzelaars gezegd dat niet iedere gijzelaar nu kan worden gered.
 • Bid om hemelse wijsheid nu Israël overweegt om de tunnels in Gaza vol zeewater te spuiten.

Gebed voor de Volken

‘O HERE, willig de begeerten van de goddeloze niet in, laat zijn aanslag niet gelukken, wanneer zij zich verheffen’ (Psalm 140:9).

Proclameer geheel Psalm 140 over de volkeren die tegen Israël in opstand zijn gekomen. In deze Psalm komen we het woord geweld tegen. Het Hebreeuwse woord voor Hamas betekent letterlijk ‘geweld’ en ‘valse getuigenis’.

 • Bid dat het geweld (lees Hamas) en het valse getuigenis teniet wordt gedaan.
 • Bid voor de inwoners van Gaza die ook gebukt gaan onder het juk van Hamas.
 • Bid dat het juk wordt verbroken in de naam van Jeshua.
 • Bid voor de duizenden mensen in Gaza die zijn gevlucht nu de strijd zich in alle hevigheid heeft verplaatst naar Khan Younis, een grote stad in het Zuiden van Gaza.
 • Bid dat de vijanden van Israël door de machtige hand van de Allerhoogste God zullen worden verslagen.
 • Bid dat Gazanen door dromen en visioenen een ontmoeting met Jeshua mogen hebben.
 • Bid om het wonder dat velen in Gaza tot geloof in de Messias van Israël zullen komen, zodat zij de Joodse bewoners tot jaloersheid kunnen opwekken.
 • Bid voor de machthebbers van deze aarde, waaronder Poetin van Rusland, Raisi van Iran, Erdogan van Turkije, Xi Jinping van China. Deze machthebbers zoeken elkaar nu steeds vaker op en spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde.
 • Bid dat Joe Biden van de Verenigde Staten Israël blijft steunen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘O HERE, ik roep U aan, haast U tot mij; neem mijn stem ter ore, als ik tot U roep. Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer’ (Psalm 141:1-2).

Samen bidden, samen de handen vouwen en opheffen als een offer en Gods aangezicht zoeken. Dat is nodig voor Gods volk in deze voor hen moeilijke situatie. De nood is hoog.

 • Bid om bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland gedurende het Chanoekafeest van 7 t/m 15 december.
 • Bid dat het antisemitisme in Nederland krachtig wordt bestreden.
 • Bid dat we als christenen in Nederland troostend naast Gods volk gaan staan.
 • Dank God dat we dat vandaag (7 december) in een stille tocht in Den Haag mogen laten zien dat we naast Israël staan door aandacht te vragen voor de vrijlating van de ontvoerde gijzelaars.
 • Bid dat in Nederland de waarheid verteld en gehoord zal worden in Kerken en Gemeentes en ook in de media.
 • Bid dat we samen met Israël mogen uitzien naar de komst van de Vredevorst.
 • Bid voor een gezegende themaochtend in Zwolle op zaterdag 9 december a.s. met als gekozen thema: ‘Waarheid & Misleiding’.
 • Bid om kracht, wijsheid en bescherming voor alle medewerkers in Israël. In het bijzonder ook voor de Nederlandse vrijwilligers waaronder Corrie, Jannie en Yudith.
 • Bid voor de komende kabinetsformatie en dat er mannen en vrouwen in de komende regering zullen worden aangesteld met wijsheid en inzicht en dat ze rekening zullen houden met Gods woord en met Zijn volk Israël.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op:

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 12 december van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via:

https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus