Gebed voor Israël

‘Toen kwam Amelek en streed tegen Israël te Refidim. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amelek; maar Mozes, Aäron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amelek de overhand.’ (Exodus 17:1 en 10-11)

In Exodus 17:8-14 lezen we het verhaal van de strijd tegen de Amelekieten. Het was Jozua die de Israëlieten aanvoerde. Mozes volgde vanaf een heuvel de strijd en steunde de strijders door met geheven armen tot God te bidden. Als hij zijn armen liet zakken waren de Amalekieten aan de winnende hand, hief hij zijn hand op dan wonnen de Israëlieten. Uiteindelijk is hij gaan zitten en werden zijn armen gesteund door Aäron en Hur. Tegen het einde van de dag waren de Amalekieten verslagen.

 • Bid voor de veilige terugkeer van alle gijzelaars die worden vastgehouden in Gaza en op Israëlisch grondgebied.
 • Bid om wijsheid, eenheid en vastberadenheid onder de Israëlische leiders om de beste beslissingen voor de natie te nemen.
 • Bid om kracht en vechtlust voor het hele Israëlische leger.
 • Bid voor de jongeren die op dit moment vechten en dat God ze persoonlijk zal omringen met Zijn engelenmacht.
 • Bid voor de ouders, hun vrouwen en families.
 • Bid voor de 300.000 reservisten die zijn opgeroepen.
 • Bid voor het noorden van Israël nu Israël met helikopters doelen in Libanon aanvalt.
 • Bid voor Jeruzalem nu Hamas raketten op Jeruzalem heeft afgevuurd.
 • Bid dat de raketten die worden afgevuurd geen doel zullen treffen.
 • Bid voor de families van de meer dan 700 doden.
 • Bid voor de 2.382 gewonden die in ziekenhuizen liggen.
 • Bid voor de gijzelaars die zijn meegenomen en bid dat de God van Israël hen zal bevrijden.
 • Bid dat de Heer elke leugenachtige tong zal stoppen die zal proberen dit geweld en bloedbad tegen Israël en het Joodse volk te rechtvaardigen.

Gebed voor de Volken

‘Gedenk wat Amelek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart, hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde.’ (Deuteronomium 25:17-18)

We zien vandaag de dag dezelfde geest van Amelek onder Hamas en Hezbollah die op gruwelijke wijze Israëlische burgers afslachten langs de grens met Gaza. Net als Mozes, Aäron en Hur mogen wij onze handen in gebed naar de Eeuwige opheffen.

 • Bid dat dit zinloze geweld stopt en dat de vijanden van Israël gaan ontdekken en erkennen dat het de God van Israël is, Die voor Zijn volk strijd.
 • Bid dat de boze plannen van Iran (om Israël te vernietigen) zullen worden verijdeld.
 • Bid ook voor de Arabische landen die inmiddels hun betrekkingen met Israël hebben genormaliseerd.
 • Bid voor alle gelovigen in de Arabische wereld.
 • Dank dat de EU met onmiddellijke ingang alle geldstromen naar de Palestijnen heeft opgeschort.
 • Bid dat de volkeren deze verschrikkelijk daad van agressie zullen veroordelen in diverse organisaties zoals de VN-veiligheidsraad.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Bied ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel. Met God zullen wij kloeke daden doen, want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden.’ (Psalm 60:13-14)

Ruim drieduizend christenen uit alle naties waren in Israël om het Loofhuttenfeest samen met Israël te vieren. Eén van de hoogtepunten was het geven van de priesterlijke zegen uit Numeri 6 bij de Klaagmuur. Hoe wonderlijk is het dat zij aan het eind van het feest ook samen met Israël betrokken raakten bij deze oorlog.

 • Bid voor de vele feestgangers die nog in Israël zijn en moeten wachten op hun vertrek.
 • Bid voor Willem en Magdalena Altena (Bestuursleden ICEJ Nederland) die hopelijk zaterdag a.s. Israël kunnen verlaten.
 • Bid ook voor Hennie Keegstra die a.s. woensdag hoopt terug te keren.
 • Dank dat Jacob Keegstra en de Nederlandse groep zondagavond veilig in Nederland zijn aangekomen.
 • Dank dat koning Willem Alexander en Koningin Maxima hun steun hebben betuigd aan het Israëlische volk.
 • Dank dat de demissionaire regering bij monde van premier Rutte deze zeer agressieve daad in krachtige bewoordingen heeft veroordeeld.
 • Bid dat de Nederlandse politici dit ingenomen standpunt zullen blijven handhaven.
 • Dank voor de vele gebedsinitiatieven die in kerken en gemeentes zijn ontstaan.
 • Bid dat deze crisis voor ons land, kerken en gemeentes een wake-up call zal zijn om achter Israël te gaan staan.
 • Bid dat we als gelovigen uit de heidenen ons ten diepste realiseren dat wij beide (Jood en gelovigen uit de heidenen) door één Geest de toegang tot de Vader hebben (Efeze 2:14).
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Global Prayer Gathering

Gebed op elke dag van de oorlog vanaf 15.00 uur via Zoom. Ga naar on.icej.org/ICEJ GlobalPrayer

Rosh Chodesh

Overweeg om ook deel te nemen aan het eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmoment op zondagavond 22 oktober van 20.00 – 21.00 uur (het ICEJ-team). Je kunt je aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Whatsappgroep

Er is een Whatsappgroep, Israëlbidders genoemd, aangemaakt. Regelmatig plaatst Hennie Keegstra informatie en gebedspunten. Al meer dan 750 mensen nemen deel. Doe je ook mee?

Groet en zegen,
Jan Posthumus