Gebed voor Israël

‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand’ (Jesaja 41:10).

Wat een rijke belofte van God. Hij ziet om naar Zijn volk, en Zijn plannen falen niet. In deze Chanoekaperiode mogen we God aan Zijn beloften herinneren. Hij blijft trouw aan Zijn volk tot in eeuwigheid.

 • Bid voor de IDF-soldaten die de gevechten in het Khan Yunis-gebied hebben geïntensiveerd. Israël heeft de Palestijnen opgeroepen om weg te gaan uit het centrum vanwege de komende zware gevechten.
 • Bid voor de IDF die na de aanval op het zuiden van het land op 7 oktober, ook het noorden van Israël nauwlettend in de gaten houdt. Het geweld tussen Israël en Hezbollah is gisteren weer opgelaaid.
 • Bid voor de families van de drie reservisten (35, 36 en 42 jaar oud) die vannacht tijdens gevechten in het zuiden van Gaza zijn gedood. Volgens Israël zijn bij het grondoffensief 101 Israëlische militairen omgekomen.
 • Bid voor de twee IDF-soldaten die in het weekend ernstig gewond raakten tijdens een operatie in de Gazastrook om gijzelaars van Hamas te redden.
 • Bid voor de nog 117 gijzelaars die door Hamas gevangen worden gehouden. Volgens Hamas krijgt Israël geen gijzelaars terug zonder ruildeal.
 • Bid dat de dode lichamen van gijzelaars door Hamas worden teruggegeven.
 • Bid voor de bewoners in Gaza nu Hamas raketten uit de humanitaire zone blijft afvuren, waarmee ze opnieuw aantonen niets om de veiligheid van de burgers geven.
 • Bid dat meer Hamas terroristen zich overgeven in navolging van de Hamas terroristen die uit hun ondergrondse verblijven zijn gekomen en hun wapens hebben overhandigd aan de IDF.
 • Bid voor premier Netanyahu die heeft gezegd dat de oorlog intensief doorgaat, zowel in het noorden als het zuiden van Gaza, om al de doelen te bereiken: Hamas elimineren, alle gijzelaars vrijlaten en ervoor zorgen dat Gaza nooit meer een bedreiging voor Israël zal worden.

Gebed voor de Volken

‘En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jacobs’ (Jesaja 2:2-3a).

Wij leven in het laatste der dagen, en we mogen uitzien naar het komende vrederijk. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën.

 • Bid dat alle volken en vele natiën zullen optrekken naar Jeruzalem om van God te leren aangaande Zijn wegen en Zijn paden zullen bewandelen.
 • Bid dat de macht van Rusland wordt verbroken. In een telefoongesprek met Premier Netanyahu heeft Poetin scherpe kritiek gekregen op de gevaarlijke samenwerking tussen Rusland en Iran.
 • Bid voor Libanon en Syrië nu ook vanuit die landen Hezbollah onrust zaait aan de noordgrens met Israël.
 • Bid dat de Arabische buurlanden van Israël hun grenzen openen voor de Palestijnen uit Gaza.
 • Bid voor Jordanië die Israël beschuldigd van het verdrijven van Palestijnen uit Gaza. Israël noemt de beschuldigingen “buitensporig en onwaar”.
 • Bid voor een hele generatie in het Midden-Oosten die volgens Qatar gaat radicaliseren door de oorlog in de Gazastrook.
 • Bid voor de VS, die in de Veiligheidsraad zijn vetorecht heeft gebruikt om de resolutie ‘staakt het vuren’ tegen te houden.
 • Bid voor de Europese ministers van Buitenlandse zaken die vandaag in Brussel bij elkaar komen om te praten over het geven van financiële sancties aan Hamas.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt’ (Jeremia 30:17).

God zal hen die gewond en getraumatiseerd zijn genezing schenken en Hij zal het volk van haar wonden genezen zo lezen we in Jeremia 30. Hij zal in het lot van Zijn volk een keer brengen.

 • Bid dat God een keer brengt in het lot van de gijzelaars en dat ze door een wonder van God vrij zullen komen.
 • Dank God dat de ‘stille tocht’ voor de vrijlating van de ontvoerde gijzelaars vorige week donderdag in Den Haag, met ongeveer 2.000 deelnemers, zonder incidenten is verlopen.
 • Bid dat de pro-Palestina protesten in ons land stoppen. Gisteren waren er honderden in Den Haag voor een staakt-het-vuren in Gaza.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in ons land, en de Israëlorganisaties die achter Israël staan en voor het Joodse consulaat van Israël in Leeuwarden waar ze actie willen voeren.
 • Bid voor de media in ons land die Israël als schuldige aanwijst in de oorlog met Hamas. Officiële organisaties zoals de Rights Forum, Oxfam Novib en Pax voor vrede gaan daarin mee.
 • Bid voor de kabinetsformatie.
 • Bid dat de nieuw geïnstalleerde politici in de 2e Kamer het antisemitisme in Nederland krachtig zullen bestrijden.
 • Bid dat we als christenen in Nederland troostend naast Gods volk mogen staan.
 • Bid dat we samen met Israël mogen uitzien naar de komst van de Vredevorst.
 • Bid om kracht, wijsheid en bescherming voor alle medewerkers in Israël. In het bijzonder ook voor de Nederlandse vrijwilligers waaronder Corrie, Jannie en Yudith.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op:

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 12 december van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Let op: Gedurende de komende feestdagen nemen we een rustmoment vanaf vrijdag 15 december tot 10 januari 2024.

Je kunt je aanmelden via:

https://on.icej.org?RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus