Happy Hanukkah

Gebed voor Israël

‘Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen; waar is nu de grimmigheid van de verdrukker? IJlings wordt de kromgestotene ontboeid, hij zal niet sterven, niet in de groeve dalen en hem zal geen brood ontbreken’ (Jesaja 51:12 en 14).

Dit woord uit Jesaja kwam tijdens een Rosh Chodesh moment naar voren. Deze woorden hebben we bij God in herinnering gebracht als het gaat om de bevrijding van de gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden.

 • Bid dat alle gijzelaars met grote spoed als door een wonder levend vrijgelaten zullen worden. Dit op grond van het woord uit Jesaja 51:14.
 • Bid voor de Parachutistenbrigade die de afgelopen week in de gebieden Zaytun en Shejaiya in het hart van Gaza-stad opereerde. De soldaten schakelden terroristen uit, arresteerden terroristen voor ondervragingen, legden ondergrondse tunnels bloot en vernietigden vier belangrijke ondergrondse tunnelnetwerken.
 • Bid voor de strijders van het gevechtsteam van de Givati-brigade, die bestaat uit infanteriejagers en speciale troepen. Zij vallen terroristische infrastructuren aan in het gebied van de stad Bnei Suhila in de zuidelijke Gazastrook.
 • Bid voor de familie van de gijzelaars Eden Zakaria en Ziv Dado wiens lichamen tijdens een operatie in Gaza werden geborgen door IDF Special Forces en teruggebracht naar Israël.
 • Bid voor de familie van Luitenant-kolonel Tomer Greenberg, commandant van het 13e bataljon van de Golani Brigade, die dinsdag werd gedood in een gevecht in de noordelijke Gazastrook.
 • Bid voor de familie van kolonel Itzhak Ben Basat, 44 jaar oud, en sergeant. Eran Aloni, 19 jaar oud. Beiden kwamen om in het gevecht in dezelfde hinderlaag waar eerder 8 militairen bij omkwamen. Het dodental in Gaza staat nu op 115 militairen.
 • Bid voor de boeren uit alle delen van het land die door de oorlog zijn getroffen. Ze worden geconfronteerd met de meeste uitdagingen, voornamelijk verlies van arbeidskrachten en verstoringen van de marketingactiviteiten.
 • Bid dat er veel vrijwilligers vanuit de hele wereld zullen komen om boeren te helpen bij het oogsten.

Gebed voor de Volken

‘Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik zal het doen’ (Ezechiël 36:36).

Wat God door de mond van de profeten heeft uitgesproken zal gebeuren. Dit geldt ook zeker voor de volken die rondom Israël leven. Voorwaarde is wel dat zij de God van Abraham, Izak en Jacob zullen erkennen.

 • Bid dat de geest van Hamas wordt verbroken in de naam van Jeshua. Uit een onderzoek blijkt dat de steun voor Hamas in Judea en Samaria is verdrievoudigd.
 • Bid dat burgers van Gaza niet langer door Hamas als menselijk schild worden gebruikt. Het leger van Israël probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat er burgerslachtoffers vallen.
 • Bid dat het noodweer in Gaza met kou, regen en onbegaanbare wegen er toe zal leiden dat Hamas zich overgeeft.
 • Bid voor de Joden in Europa waar volgens een rabbijn in Brussel geen hoop voor Europese samenleving is. In heel Brussel zijn Joodse kinderen met keppeltjes niet veilig. Pesterijen zijn aan de orde van de dag.
 • Bid dat Israël niet zal bezwijken onder de druk van de Algemene Vergadering van de VN die met overweldigende meerderheid heeft gestemd voor een staakt het vuren in de Gazastrook. 153 landen stemden voor, 10 waren tegen en 23 onthielden zich, waaronder ook Nederland.
 • Bid dat die landen die zich onthielden van stemming, waaronder dus ook Nederland, alsnog kleur gaan bekennen. Hoe dichtbij komt het moment dat de hele wereld zich tegen Israël zal keren??
 • Bid voor de VS waar het Huis van Afgevaardigden formeel heeft ingestemd met een afzettingsonderzoek naar president Biden. Dit i.v.m. een ongeoorloofde manier van zakendoen van zijn zoon waar hij van geprofiteerd zou hebben.
 • Bid dat de VS Israël blijft steunen, nu blijkt dat naaste medewerkers van Biden protesteren en oproepen tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Israël wordt door de HERE verlost met een eeuwige verlossing; gij zult noch beschaamd staan noch te schande worden in alle eeuwigheid. Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft’ (Jesaja 45:17-18a).

Wat een geweldige belofte waaraan we ons mogen vastklampen. Israël zal door de HERE met een eeuwige verlossing verlost worden van al zijn vijanden. Hij is God!

 • Bid voor ons land en volk die bij de stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich opnieuw van stemming heeft onthouden.
 • Bid dat Nederland uit het ‘grijze gebied’ komt en zich openlijk voor Israël gaat uitspreken. God vraagt ons om keuzes te maken als het gaat om Israël.
 • Bid dat ook Kerken en Gemeentes achter Israël gaan staan en dat ook openlijk zullen gaan belijden.
 • Bid om bescherming in ons land voor onze Joodse medebewoners en zij die ervoor uitkomen dat ze achter Israël staan. Het risico op een terroristische aanslag is voor het eerst sinds vier jaar weer toegenomen.
 • Bid voor de kabinetsformatie die na een politiek debat in de 2e Kamer een volgende fase ingaat onder leiding van informateur Plasterk die een Joodse vader had.
 • Bid dat de nieuw geïnstalleerde politici in de 2e Kamer het antisemitisme in Nederland krachtig zullen bestrijden.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op:

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 16 januari 2024 van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Let op: Gedurende de komende feestdagen nemen we even een rustmoment vanaf vrijdag 15 december tot 10 januari 2024.

Je kunt je aanmelden via:

https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus