Gebed voor Israël

‘Maar Israël zal kracht oefenen, en hij zal heersen uit Jacob, en de vluchtelingen uit de stad verdelgen. Toen hij Amelek zag, hief hij zijn spreuk aan en zeide: Eerste der volken is Amelek, maar zijn einde zal ondergang zijn’ (Numeri 24:18b-20).

Dit tekstgedeelte komt uit het verhaal van Bileam uit Numeri 22-24. Bileam kwam uit Pethor in Mesopotamië. Hij was geen Israëliet. Toch kende hij de enige ware God persoonlijk, want toen Balak hem vroeg om Israël te vervloeken, antwoordde hij: “Ik zou niet in staat zijn het bevel van de Here, mijn God, te overtreden.” Bileam kende God bij Zijn heilige naam en noemde Hem ook “de Here, mijn God”.

 • Bid dat de HERE onze God, Israël spoedig verlost van zijn vijanden en dat de eerste der volken Amelek ten onder zal gaan.
 • Bid voor het leger (de IDF) die in de afgelopen 24 uur 200 Hamas locaties in Gaza heeft getroffen en ontmanteld.
 • Bid dat het leger alle tunnels in Gaza gaat ontmantelen. Ze hebben inmiddels de grootste Hamas-tunnel tot nu toe gevonden van 2,5 kilometer lang en 50 meter diep.
 • Bid voor de families van soldaten die in de afgelopen 36 uur zijn omgekomen. Onder hen Uriah Bayer van 20 jaar. Zoon van christelijke ouders die in Israël een verpleeghuis stichtten voor Holocaust overlevenden.
 • Bid voor premier Netanyahu en zijn oorlogskabinet die onder toenemende druk van twee kanten binnen Israël staat. Families van gijzelaars aan de ene kant en families van omgekomen soldaten aan de andere kant.
 • Bid voor de families van de gijzelaars die nog steeds worden vastgehouden en die de regering oproept om een nieuw akkoord met Hamas te sluiten.
 • Bid voor de families van de drie gijzelaars die op hun vlucht per ongeluk werden doorgeschoten door soldaten van de IDF in de Gazastrook.
 • Bid voor de soldaten die deelgenoot zijn geworden van dit tragische drama.
 • Bid voor de families van de IDF soldaten die in de Gazastrook zijn gedood en erop staan dat de regering maar één missie heeft – de vijand verslaan, hoelang dat ook duurt. Zie hier het spanningsveld van de regering.
 • Bid voor de bewoners van Gaza waar bij aankomst van noodhulp chaos uitbrak.
 • Bid voor de bewoners in Boven – Galilea waar Hezbollah in het weekend zes raketten op afgevuurd heeft.

Gebed voor de Volken

‘Red mij, o HERE, van de boze mensen, bewaar mij voor de mannen van geweld, die boze dingen in hun hart beramen, de ganse dag strijd verwekken’ (Psalm 140:2-3).

In deze Psalm wordt tot drie keer toe gesproken over de mannen van het geweld. In het Hebreeuws staat voor geweld Hamas. Deze mannen van geweld opereren niet alleen in Gaza, maar ook in Europa en Nederland.

 • Bid voor verschillende Europese landen, waaronder Nederland, waar  politiediensten vermoedelijke leden van Hamas hebben gearresteerd. Waarschijnlijk was de Joodse gemeenschap het doelwit.
 • Bid voor de Joden in alle continenten van de wereld waar ze bedreigd worden door mannen van geweld (lees Hamas).
 • Bid voor landen als Frankrijk en Duitsland die Israël ook meer en meer onder druk gaan zetten voor een staakt het vuren zodat meer gijzelaars vrijgelaten kunnen worden.
 • Bid voor Canada waar een minderjarige persoon is gearresteerd voor het aanzetten tot een terreurdaad tegen Joden.
 • Bid voor Amerika waar meer dan de helft van de jonge Amerikanen tussen 18 en 24 jaar denkt dat het legitiem is tot het oproepen van een nieuwe genocide op de Joden.
 • Bid voor Joe Biden die op het punt staat een militaire operatie tegen de Houthi-troepen in Jemen te bevelen.
 • Bid voor de machthebbers in de wereld die nu worden geconfronteerd met aanvallen van Houthi’s op schepen in de Rode Zee.
 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken in de naam van Jeshua die op de achtergrond de mannen van geweld inspireert om Joden aan te vallen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Voorts, weest krachtig in de HERE en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten’ (Efeze 6:10-12).

Dat is een oproep van God aan ons voorbidders om krachtig in de HERE te zijn en te blijven, en in de sterkte van zijn macht. Een oproep om onze geestelijke wapenrusting aan te doen. En we hebben ons voorgenomen om in deze komende kerstperiode geen verlof op te nemen.

 • Bid voor elkander, ook in deze periode van de feestdagen.
 • Bid voor jezelf en je naaste dat God Zijn Licht zal laten schijnen in alle facetten van je leven.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes zich in deze kerstperiode zullen realiseren, dat wij Jezus Gods Zoon dankzij Israël hebben gekregen.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes niet langer zullen blijven zwijgen maar achter Israël gaan staan en dat ook openlijk zullen gaan belijden.
 • Bid om bescherming voor onze Joodse medebewoners, nu ook in Rotterdam een aanhanger van Hamas is gearresteerd.
 • Bid dat we ons bewust zullen worden van de ernst van de situatie waar we ons in bevinden. Hamas is niet alleen in Israël en Gaza maar ook heel dichtbij.
 • Bid voor de kabinetsformatie die onder leiding van informateur Plasterk in een informatiefase zit.
 • Bid dat de nieuw geïnstalleerde politici in de 2e Kamer het antisemitisme in Nederland krachtig zullen bestrijden.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op:

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 19 december van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Let op: In tegenstelling tot een eerdere mededeling om gedurende de komende feestdagen even een rustmoment te nemen vanaf vrijdag 15 december tot 10 januari 2024, hebben we besloten om toch op de vastgestelde tijden te blijven bidden. Dit mede op grond van het woord uit Exodus 17:8-16 waarbij Mozes, Aaron en Chur blijven bidden in de strijd van Jozua met Amelek.

Je kunt je aanmelden via:

https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus