Gebed voor Israël

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst’ (Jesaja 9:5).

De Israëlische president Isaac Herzog heeft bevestigd dat Israël in de strijd met Hamas bereid is tot een nieuw bestand. Hamas zegt niet te willen onderhandelen zolang de aanvallen op Gaza doorgaan.

 • Bid voor het volk dat ze in deze komende dagen zich zullen uitstrekken naar hun sterke God en Eeuwige Vader.
 • Bid voor president Herzog die er ook alles aan doet om tot een vreedzame oplossing te komen. Dat hij samen met de regering zich zal uitstrekken naar de wonderbare Raadsman als het gaat om het nemen van moeilijke besluiten.
 • Bid voor de Kerken in Israël en Judea en Samaria die de kerstvieringen vanwege de oorlog annuleren.
 • Bid voor de vertegenwoordigers van de grote religies die op initiatief van het kabinet van de premier videobeelden hebben gezien van de brute aanval van Hamas op 7 oktober.
 • Bid dat mede hierdoor de waarheid aan het licht komt.
 • Bid voor de IDF die als doel heeft om:
  • De staat Israël te behouden
  • Zijn onafhankelijkheid te beschermen
  • Zijn vijanden ervan weerhouden het dagelijks leven van burgers te verstoren
 • Bid voor de families van gesneuvelde IDF soldaten die eisen dat Netanyahu alle oproepen tot een staakt-het-vuren in Gaza afwijst.
 • Bid dat de psychologische oorlogsvoering van Hamas stopt. Ze laten video’s zien van drie oudere Israëlische gijzelaars die er bij de regering op aandringen tegemoet te komen aan de eisen van de terroristen.
 • Bid dat er meer therapeuten komen om slachtoffers van seksueel misbruik door Hamas vanaf 7 oktober te helpen. Er is een schrijnend tekort.
 • Bid voor de bewoners van Noord-Galilea waar Hezbollah droneaanvallen heeft uitgevoerd. De inwoners zijn woedend omdat ze willen dat er een serieuze Israëlische militaire reactie zal komen.
 • Bid om wijsheid voor Israël nu de politieke top van Hamas in gesprek gaat met Palestijnse rivalen over het bestuur van Gaza en Judea en Samaria na de oorlog.

Gebed voor de Volken

‘En de HERE zeide tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier’ (Exodus 17:14-15).

In een interview met de familie van een Palestijnse terrorist, die een Joodse vrouw en haar twee jonge dochters heeft vermoord, zeggen ze dat ze de weg van satan volgen. De weg van dood en verderf en noemen dat heilig. Dood staat op een veel hoger plan dan leven. Hier kun je geen “vrede” mee sluiten.

 • Bid voor de bevolking van Libanon waar de regering gekozen heeft voor liever een oorlog met Israël dan een burgeroorlog met Hezbollah.
 • Bid voor Maleisië waarvan de premier heeft aangekondigd dat een Israëlische rederij niet in het land mag aanmeren en door de territoriale wateren mogen varen.
 • Bid voor Zuid-Afrika die zijn burgers dreigt te vervolgen wegens dienstbaarheid in de IDF.
 • Bid voor Egypte waar de Egyptische president Abed Fattah al-Sisi een nieuwe termijn gewonnen heeft.
 • Bid dat de door Hamas gevoerde gesprekken in Caïro zal resulteren in het vrijlaten van alle gijzelaars.
 • Bid voor de Britse minister van buitenlandse zaken die deze week ook nog naar Jordanië en Egypte vliegt voor gesprekken over een staakt-het-vuren.
 • Bid dat de Veiligheidsraad een stemming over een wapenstilstand Hamas niet in de kaart zal spelen. De Amerikanen willen proberen om tot een juiste formulering van de tekst te komen. Zo niet dan volgt er een veto.
 • Bid dat de macht van de Houthi rebellen in Jemen wordt verbroken die met zoveel westerse zeemachten in de buurt de internationale scheepvaart weten te ontwrichten.
 • Bid dat de 25 miljoen euro die Nederland doneert in goede handen terecht komt.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens’ (Lucas 2:12-14).

In het evangelie van Johannes hoofdstuk 14:27 zegt de Here Jezus: “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan”. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Dit is waar we allen naar verlangen. Een Hemelse vrede!

 • Bid voor elkander, ook in deze periode van de feestdagen en verlies de moed niet.
 • Dank God dat wij dankzij Israël rijke geestelijke zegeningen mochten ontvangen, namelijk Gods Woord, Zijn Zoon en Zijn Geest.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes zich in deze kerstperiode zullen beseffen, dat wij Jezus Gods Zoon als teken dankzij Israël hebben gekregen.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes niet langer zullen blijven zwijgen maar achter Israël gaan staan en dat ook openlijk zullen gaan belijden.
 • Bid om bescherming voor onze Joodse medebewoners.
 • Bid voor de kabinetsformatie die onder leiding van informateur Plasterk in een informatiefase zit.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op:

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 26 december van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Let op: In tegenstelling tot een eerdere mededeling om gedurende de komende feestdagen even een rustmoment te nemen vanaf vrijdag 15 december tot 10 januari 2024, hebben we besloten om toch op de vastgestelde tijden te blijven bidden. Dit mede op grond van het woord uit Exodus 17:8-16 waarbij Mozes, Aaron en Chur blijven bidden in de strijd van Jozua met Amalek.

Je kunt je aanmelden via:

https://on.icej/org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus