Gebed voor Israël

‘Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen’ (Jesaja 9:6).

Wat een zegenrijke belofte en hoopvolle profetie voor het volk Israël. Groot zal de heerschappij van de Vredevorst zijn. Het koninkrijk zal gegrondvest worden met recht en gerechtigheid.

 • Bid voor de bewoners van het Noordelijk deel van Israël die vanwege de oorlog aan de Libanese grens zijn geëvacueerd. Heel het Noorden is ook oorlogsgebied.
 • Bid dat de gevechten aan de Noordgrens met Hezbollah niet zullen escaleren.
 • Bid voor het oorlogskabinet die volgens de bewoners aan de Libanese grens Hezbollah krachtiger moet aanpakken.
 • Bid voor Netanyahu die zondagmiddag opnieuw heeft gezegd dat dit een lange oorlog zal worden. We zullen tot het einde vechten.
 • Bid voor de soldaten dat ze niet door vermoeidheid zullen verslappen. Omring hen met moed en vastberadenheid.
 • Bid voor de slachtoffers van seksuele gewelddadige aanvallen door Hamas. Veel van de dertig vrijgelaten vrouwelijke gijzelaars zijn in Gaza verkracht.
 • Bid voor Jeruzalem nu blijkt dat meer Joden naar de Tempelberg reizen dan vóór de oorlog. Ze willen zich niet laten intimideren door terrorisme.
 • Bid voor de families van gesneuvelde IDF soldaten. We worden nu dagelijks geconfronteerd met namen van gesneuvelde veelal jonge soldaten. In het weekend heeft Israël weer 13 zonen en soldaten verloren.
 • Bid dat alle nog levende gijzelaars vrijkomen door een machtig wonder van God.
 • Bid voor de vijf gegijzelden die door een groep worden vastgehouden waar Hamas geen contacten meer mee heeft. Hamas gaat ervan uit dat ze door een aanval zijn omgekomen.

Gebed voor de Volken

‘Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3).

Het begint erop te lijken dat alle natiën (in relatie tot de Verenigde Naties en de NAVO?) zich langzamerhand bewegen richting Israël en Jeruzalem. Hoe dichtbij komt het moment dat de hele wereld zich tegen Israël zal keren……..?

 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken in de naam van Jeshua, die op de achtergrond terroristen aanstuurt om raketten af te vuren op schepen in de rode Zee.
 • Bid voor India waar voor de kust een raket vanuit Iran een tanker heeft aangevallen, die een connectie met Israël zou hebben.
 • Bid dat de Westerse wereld de moed opbrengt om een einde te maken aan Iraanse aanvallen op de Rode Zee en de Indische Oceaan. Ze willen de economie van Israël vernietigen en alle toegangswegen afsluiten.
 • Bid voor Washington waar Houthi rebellen het Witte Huis willen komen veranderen in een Zwart Huis. In de islam staat de kleur zwart voor verovering.
 • Bid voor de bevolking van de VS nu Hamas openlijk van plan is om Kerstmis in Amerika te verpesten.
 • Bid dat Egypte akkoord gaat met het verzoek van de IDF om de controle over het grensgebied tussen de Sinaï en Gaza over te nemen, omdat Israël vreest dat Hamas-leiders zouden kunnen ontsnappen via de tunnels die onder de grens lopen.
 • Bid voor het voorstel van Egypte voor een ‘gefaseerde’ gijzeling overeenkomst. Het plan omvat de vrijlating van aantallen gijzelaars in ruil voor een staakt-het-vuren van twee tot drie weken.
 • Bid dat Arabische landen Gaza-vluchtelingen gaan opnemen.
 • Bid voor Amerika die er bij de Verenigde Naties op blijft aandringen om de gruwelijke terroristische aanslag op 7 oktober door Hamas te veroordelen.
 • Bid voor de Europese steden gedurende het Kerstweekend nu men dreigingen heeft ontvangen van islamitische terroristische cellen.
 • Bid voor de bewoners in de Gazastrook die door Hamas als menselijk schild worden misbruikt. In een kleuterschool in Gaza hebben de soldaten speelgoeddozen gevonden met mortierbommen en antitankraketten.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Zegt onder de volken: De HERE is Koning, vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt; Hij zal de volken richten in rechtmatigheid’ (Psalm 96:10).

In deze Psalm worden we opgeroepen om onder de volken te zeggen dat de HERE Koning is en dat Hij de volken, waaronder ook ons land, zal richten in rechtmatigheid. Dit gaat en zal gebeuren!

 • Dank God voor het werk van de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland.
 • Dank God voor mannen als Jurgen Buhler (ICEJ directeur) en David Parsons (woordvoerder van de ICEJ) die door Premier Netanyahu en President Herzog waren uitgenodigd voor een kort gesprek.
 • Dank God voor de dankbaarheid die die leiders van Israël hebben uitgesproken met het verzoek om warme kerstgroeten over te brengen aan de christelijke wereld.
 • Dank God dat de leiders van Israel weten wat christenen doen en dat de ICEJ al 43 jaar aanwezig is Jeruzalem.
 • Bid voor al de in Israël werkende vrijwilligers.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes zich in deze kerstdagen zullen beseffen, dat wij Jezus Gods Zoon als teken dankzij Israël hebben gekregen.
 • Bid om bescherming voor onze Joodse medebewoners.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op:

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 26 december van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Let op: In tegenstelling tot een eerdere mededeling om gedurende de komende feestdagen even een rustmoment te nemen vanaf vrijdag 15 december tot 10 januari 2024, hebben we besloten om toch op de vastgestelde tijden te blijven bidden. Dit mede op grond van het woord uit Exodus 17:8-16 waarbij Mozes, Aaron en Chur blijven bidden in de strijd van Jozua met Amalek.

Je kunt je aanmelden via:

https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus