Gebed voor Israël

‘Want zie, uw vijanden, HERE, want zie, uw vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid zullen worden alle boosdoeners’ (Psalm 92:10).

Op de grens van Oud en Nieuwjaar blijft Israël in oorlog. Sinds de eerste dag van dit conflict hebben we ons gemobiliseerd om elke dag voor Israël te bidden totdat de oorlog voorbij en gewonnen is!

 • Bid dat Israël met succes de dreiging en kwade invloed van Hamas zal wegnemen, niet alleen van Israël, maar van het hele Midden-Oosten.
 • Bid dat deze radicaalislamitische militie nooit meer zulke gruwelijke aanvallen tegen Israël zal kunnen uitvoeren, noch hun eigen Palestijnse volk zal kunnen onderdrukken.
 • Bid dat de leiders van Israël de wijsheid en vastberadenheid zullen hebben om door te vechten totdat de taak is volbracht (Psalm 98:1).
 • Dank voor de gijzelaars die tot nu toe naar Israël konden terugkeren.
 • Blijf bidden voor de vrijlating en redding van de resterende gijzelaars die nog steeds in Gaza worden vastgehouden.
 • Bid om een machtige haag van goddelijke bescherming die alle Israëlische soldaten die hun land nu dienen, zal omringen, om hen tegen het kwaad te beschermen! (Psalm 91).
 • Bid dat het volk Israël verenigd zal blijven in deze tijd van oorlog en zelfs daarna.
 • Bid dat de Israëli’s boven alles op de Heer zullen vertrouwen om hen de overwinning te brengen.
 • Bid voor de jonge gelovigen in Israël, dat de Heer hen veel moed en geloof zal geven, en hen een zoete geur van Zijn aanwezigheid en vaten van verzoening en vrede tussen Joden en Arabieren zal maken.
 • Bid dat de Heer hen een grote honger naar het Woord van God zal geven.

Gebed voor de Volken

‘Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een boetbank voor uw voeten’ (Psalm 110:1).

Terwijl Israëlische troepen in Gaza blijven oprukken, vechten ze niet alleen voor hun eigen land, maar ook voor de vrijheid in alle westerse landen, die getuige zijn van een schokkende uiting van antisemitisme van honderdduizenden radicale moslims en extreem-linkse mensen die de kant van de Gazastrook kiezen.

 • Bid dat het Palestijnse volk zal beseffen dat zij Israël niet kunnen vernietigen en dat zij zich zullen bekeren van al hun dreigementen, terrorisme en valse beschuldigingen tegen de Joodse staat en het Joodse volk.
 • Bid dat de hele regio werkelijk in vrede wil leven met Israël als Joodse en democratische staat, en dat in elk land de juiste leiders zullen opstaan om hun naties in die richting te bewegen.
 • Bid dat er Palestijnse Arabieren naar voren zullen komen om Israël te helpen het kwaad van Hamas te verslaan en de rust in de regio te herstellen.
 • Bid dat de Arabische kerken in Israël, de Palestijnse gebieden en het bredere Midden-Oosten dicht bij de Heer blijven in deze tijd van conflict.
 • Bid dat ze Zijn aanwezigheid en voorziening in hun leven leren kennen, en een duidelijk moreel standpunt innemen tegen de boze geest van Hamas, in overeenstemming met de Schrift.
 • Bid dat dit conflict een katalysator zal zijn voor geestelijke vernieuwing in Israël en de omliggende landen in het Midden-Oosten.
 • Bid dat goddelijke wonderen zich hier op krachtige manieren zullen manifesteren, en getuigenis zullen geven van de reddende kennis en waarheid van de God van Israël.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods’ (Hebreeën 12:2).

Nu we bijna het nieuwe jaar ingaan, wil ik eenieder herinneren aan de grote getuigenissen die in Hebreeën 11 zijn opgetekend over geloofshelden uit het verleden. Laten we ook onze armen en knieën opnieuw versterken in het komende nieuwe jaar 2024.

 • Dank God dat duizenden christenen zich hebben aangesloten bij de dagelijkse Global Prayer Gatherings van de ICEJ in Jeruzalem.
 • Dank God voor de grote gebedsgroepen in China en tal van andere landen.
 • Dank God voor de ICEJ Rosh Chodesh-gebedsketen die nu het komende jaar door een 24/7 gebedsdynamiek aangaat, met voortdurende voorbede en tijden van vasten.
 • Dank God voor de verhoring van onze gebeden. De zoon van Jurgen Buhler die in de IDF dient getuigde toen hij 2 dagen met verlof thuis was: “Papa, we zien zoveel wonderen in Gaza!”
 • Blijf volharden in het gebed want het effectieve, vurige gebed van een gelovige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt (Jakobus 5:16).
 • Bid voor het ICEJ-personeel en andere christenen in Israël die helpen bij oorlogshulp aan behoeftige en gehavende Israëlische families.
 • Bid dat de Heer hen gezondheid, kracht en alle voorzieningen zal geven die nodig zijn om Israël in deze kritieke tijd op praktische en betekenisvolle manieren bij te staan.
 • Bid om bescherming voor onze Joodse medebewoners.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: 

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 2 januari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Let op: In tegenstelling tot een eerdere mededeling om gedurende de komende feestdagen even een rustmoment te nemen vanaf vrijdag 15 december tot 10 januari 2024, hebben we besloten om toch op de vastgestelde tijden te blijven bidden. Dit mede op grond van het woord uit Exodus 17:8-16 waarbij Mozes, Aaron en Chur blijven bidden in de strijd van Jozua met Amalek.

Je kunt je aanmelden via:

https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus