Ik bid voor Israël

Gebed voor Israël

‘Bied ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel. Met God zullen wij kloeke daden doen, want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden’ (Psalm 108:13-14).

Op deze 1ste dag van het nieuwe jaar wensen en bidden we Gods volk van harte de overwinning toe. Dat het volk met hulp van God in 2024 kloeke daden zal doen. Dat de belofte in bovengenoemde Psalm binnen afzienbare tijd werkelijkheid wordt. Hij zelf zal de tegenstanders van Israël vertreden.

 • Dank God voor de vele vrijwilligers die meer dan 30.000 opladers voor mobieltjes van de IDF soldaten die aan het front vechten hebben gemaakt.
 • Bid voor de IDF soldaten die in Gaza in hevige gevechten gewikkeld zijn met terroristen.
 • Bid om vastberadenheid en doorzettingsvermogen van de soldaten.
 • Dank God dat ze tientallen terroristen en hun infrastructuur hebben vernietigd.
 • Bid dat ook de leider van de terroristische organisatie, Yahya Sinwar, wordt uitgeschakeld. De IDF heeft één van zijn schuilkelders verwoest.
 • Bid voor de legerleiding van de IDF, en dan in het bijzonder voor de woordvoerder admiraal Daniel Hagari.
 • Bid voor Netanyahu die behoorlijk onder druk staat van Amerika en zijn eigen regering. Het gaat dan onder andere over wat er na de oorlog met Gaza moet gebeuren.
 • Bid voor de gijzelaars die naar huis terugkeerden met hartverscheurende getuigenissen.
 • Bid voor de 133 gijzelaars die nog steeds in Gaza worden vastgehouden.
 • Bid voor de families van gesneuvelde soldaten. We worden bijna dagelijks geconfronteerd met overlijdensberichten van veelal jonge jongens.
 • Bid dat de IDF binnen de Gazastrook maximale militaire druk blijft uitoefenen op Hamas.
 • Bid voor  de noordgrens waar de IDF de afgelopen twee dagen een reeks uitgebreide operaties heeft uitgevoerd met straaljagers, tanks en artillerie op Hezbollah-doelen – deze doelen werden in heel Libanon aangevallen, inclusief lanceerplaatsen, militaire complexen en terroristische infrastructuur.
 • Bid voor Judea en Samaria waar een terrorist zaterdag een autoram-aanval heeft uitgevoerd nabij een militaire post op het knooppunt Adorayim. IDF-soldaten neutraliseerden de terrorist.

Gebed voor de Volken

‘God staat op, zijn vijanden worden verstrooid, zijn haters vluchten voor zijn aangezicht. Gelijk rook verdreven wordt, verdrijft Gij hen; gelijk was smelt voor het vuur, zo vergaan de goddelozen voor Gods aangezicht’ (Psalm 68:1-2).

De vijandschap jegens Israël komt vaak met gladde woorden, juridische termen en zich beroepend op het internationale recht. Deze tactiek is vooral door de Arabieren ontwikkeld in de presentatie in de media en op de internationale podia. Velen worden zo op het verkeerde been gezet, vooral door het gebrek aan feitenkennis.

 • Bid dat de antisemitische regering van Zuid-Afrika, met president Cyril  Ramaphosa, op zijn besluit terugkomt om Israël bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag aan te klagen voor genocide.
 • Bid dat de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA (waar mevrouw Kaag naar toe gaat) na de oorlog uit Gaza wordt verdreven. De UNRWA moedigde Palestijnse terreur tegen Israël aan.
 • Bid dat de macht van Hamas wordt verbroken. Hamas voelt niets meer voor een tijdelijke gevechtspauze. Hamas woordvoerder Abu Ubaide sprak de woorden: ”Wij houden van de dood, zoals jullie van het leven houden”.
 • Bid dat de macht van Hezbollah wordt verbroken die vanuit Libanon, met bewapening vanuit Iran, Israël bestookt met raket en drone-aanvallen.
 • Bid dat de Ayatollahs van Iran worden afgezet nu ze doorgaan met het bewapenen van Hezbollah in afwachting van een breder conflict met Israël.
 • Bid dat de sterk groeiende as van het kwaad (China-Iran-Rusland-Noord Korea-Hamas) wordt verbroken, nu Israël ook Chinese wapens in handen heeft gekregen.
 • Bid voor Nigeria waar het dodental bij een kerstbloedbad is opgelopen tot bijna 200. Waar blijft de reactie vanuit de Verenigde Naties?
 • Bid voor Syrië waar doden zijn gevallen door een Amerikaans bombardement gericht op een wapentransport van pro-Iraanse strijders.
 • Bid dat stemmen in Amerika tot zwijgen worden gebracht die oproepen om de staat Israël te vernietigen.
 • Bid dat de terreurdreigingen in Europese steden niet in daden worden omgezet.
 • Bid dat het sterk toegenomen antisemitisme in Europa en de rest van de wereld voor Joden aanleiding zal zijn om Aliyah te maken.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ik verkies de weg der waarheid, ik stel uw verordeningen voor mij. Ik klem mij vast aan uw getuigenissen, o HERE, maak mij niet beschaamd. Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart’ (Psalm 119:30-32).

Aan het begin van het nieuwe jaar is het van belang om keuzes te maken in onze relatie met Gods volk. Het is goed om je opnieuw toe te wijden aan de dienst van voorbede en je te stellen onder het gezag en de heerschappij van Jeshua. Doe ook voor dit jaar de wapenrusting Gods aan om stand te kunnen houden.

 • Dank God voor het afgelopen jaar waar sinds de oorlog veel gebedsinitiatieven over de wereld en ook in Nederland zijn ontstaan.
 • Dank God voor het werk van de ICEJ in Jeruzalem, de wereld en ook in Nederland.
 • Dank God voor de vele donaties aan Israël in deze verschrikkelijke oorlog.
 • Dank God voor de solidariteit naar Israël en de Joodse gemeenschap in Nederland.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in ons land.
 • Bid voor de vorming van een nieuwe regering.
 • Bid voor Kerken en Gemeentes dat ze ook in de relatie met Gods volk de weg van de waarheid zullen bewandelen.
 • Bid dat de berichtgeving via de (sociale) media in ons land waarheidsgetrouw zal zijn.
 • Dank God dat duizenden christenen zich hebben aangesloten bij de dagelijkse Global Prayer Gatherings van de ICEJ in Jeruzalem.
 • Bid dat meer voorbidders in ons land zich gaan aansluiten bij de Rosh Chodes gebedsketen.
 • Bid dat God mensen gaat toevoegen aan de dienst van voorbede en dat we zullen volharden in deze voor ons geestelijke strijd.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op:

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 2 januari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Let op: In tegenstelling tot een eerdere mededeling om gedurende de komende feestdagen even een rustmoment te nemen vanaf vrijdag 15 december tot 10 januari 2024, hebben we besloten om toch op de vastgestelde tijden te blijven bidden. Dit mede op grond van het woord uit Exodus 17:8-16 waarbij Mozes, Aaron en Chur blijven bidden in de strijd van Jozua met Amalek.

Je kunt je aanmelden via:  

https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus