kom samen in gebed

Gebed voor Israël

‘Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten; een scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking. De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk; Ik, de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren’ (Jesaja 60:21-22).

We leven in een spannende tijd. De nieuwe Israëlische buitenlandminister, Israël Katz, zei na zijn aantreden dinsdag dat zijn land “zich op het hoogtepunt bevindt van een Derde Wereldoorlog tegen Iran en de radicale islam”.

 • Bid voor de burgers van Israël, die premier Netanyahu laten weten met de strijd door te willen gaan tot de absolute overwinning.
 • Bid dat God het op Zijn wijze en Zijn tijd met haast zal volvoeren.
 • Bid voor de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Israël Katz die met zijn opmerking over een Derde Wereldoorlog naar Iran verwijst die een “as van verzet” heeft opgezet.
 • Bid voor de familie van Ilan Weiss uit Kibboets Beeri die sinds 7 oktober was vermist. Hij is vermoord.
 • Bid voor de Israëlische delegatie die in Caïro is om een akkoord te bespreken over de vrijlating van 40 Israëlische ontvoerde gijzelaars. Dit dan in ruil voor honderden Palestijnse gevangenen en een staakt-het-vuren voor een periode van 21 tot 30 dagen.
 • Bid dat Israël zich niet zal laten verleiden tot het doen van concessies omdat elke dag een staakt-het-vuren een dag te veel is voor Hamas.
 • Bid dat de historische beslissing van het Hooggerechtshof, om de recente hervormingswet ongedaan te maken, geen nadelige gevolgen zal hebben voor de eenheid in de regering en het volk.
 • Dank God voor de IDF soldaten die voor hun vertrek uit de Gazastrook de Almachtige danken dat ze nog in leven en gezond zijn. Welk leger doet dat?
 • Bid voor de hele Israëlische luchtmacht die in opperste staat van paraatheid is gebracht om naar Libanon te vliegen. Een oorlog in het Noorden dreigt!!
 • Bid dat de verwachte boodschap van de Libanese Hezbollah-leider Hassan Nasrallah Israël niet nadelig zal beïnvloeden.
 • Bid voor de bewoners in alle steden op 30 kilometer afstand van Libanon die zijn opgeroepen zich voor te bereiden op mogelijke raketaanvallen vanuit Libanon.
 • Dank God voor de hulp van vele vrijwilligers die Israëlische boeren helpen bij het plukken van citroenen.
 • Bid dat er meer vrijwilligers (ook bouwvakkers) naar Israël komen voor hulp bij de wederopbouw.

Gebed voor de Volken

‘Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; de duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter’ (Jesaja 5:20).

Zolang Israël bestaat, zullen de vijanden alles proberen om Israël te vernietigen. De moeder van Saleh Al-Arouri prijst de dood van haar zoon en dit is niet vreemd onder de Palestijnen. Moeders juichen wanneer hun kinderen worden gedood door Israëlische soldaten. De Israëlische drone heeft Saleh en zijn moeder dus een groot plezier gedaan.

 • Bid voor de Westerse troepen (waaronder die van de VS en Groot-Brittannië) die eindelijk de Iraanse milities in de Rode Zee aanvallen.
 • Bid dat de Pro-Hamas bijeenkomsten in Turkije stoppen.
 • Bid dat de Pro-Hamas demonstranten in New York stoppen met het lanceren van grote ballonen bij de JFK-Luchthaven waardoor mensenlevens in vliegtuigen in gevaar worden gebracht.
 • Dank God dat de Amerikaanse inlichtingendienst bewijsmateriaal heeft gevonden dat het Al-Shifa ziekenhuis als terreurcentrum werd gebruikt.
 • Bid voor de dreiging uit Libanon, nu Israël belangrijke kopstukken van Hamas, waaronder Saleh Al-Arouri in Beiroet heeft uitgeschakeld.
 • Bid voor de moeder van Saleh Al-Arouri die in een interview met Al-Jazeere heeft gezegd dat dit haar grootse vreugde is. Mijn zoon wilde langgeleden al de martelaarsdood sterven.
 • Bid voor de dreiging uit Syrië nu Israël terreurdoelen in Damascus heeft aangevallen.
 • Bid voor de VN-vredesmacht Unifil in Libanon nu een escalatie van de gevechten tussen Israël en de Libanese Hezbollah-militie wordt gevreesd.
 • Bid voor een oplossing van de Gazanen na deze oorlog. Sommige Israëlische politici spreken over een gedwongen emigratie van Gazanen naar een ander land. De VS en Frankrijk en ook Nederland wijzen dit af.
 • Bid voor de Veiligheidsraad van de Verenigde naties die samenkomt om te praten over de veiligheidssituatie in de Rode Zee.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder voor zijn heilige berg, want: Heilig is de HERE, onze God’ (Psalm 99:9).

Onze gebeden zijn van essentieel belang. Dit geldt niet alleen voor Gods volk Israël maar ook voor ons eigen land en volk. We zien een toename van deelnemers aan het Rosh Chodesh gebed en ook vinden al velen dagelijks de Global Prayer Zoom meeting van 15.00 – 17.00 uur.

 • Dank God voor de groei van een gebedsbeweging in ons land vanaf 7 oktober 2023.
 • Bid dat er meer bidders zullen worden toegevoegd aan de gebedsketen van Rosh Chodesh in Nederland.
 • We bidden dat er in elke provincie van Nederland een groep van bidders opstaat die zich aansluiten bij de wereldwijde 24/7 gebedsbeweging van de ICEJ.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes zullen ontwaken uit hun geestelijke slaap als het gaat om hun houding en relatie tot Israël en de God van Israël.
 • Bid dat ze acht zullen slaan op de tekenen van deze tijd, zeker nu we volgens Israëlische insiders aan de rand van een 3e Wereldoorlog staan.
 • Bid voor de formatiegesprekken die weer zullen beginnen om te komen tot een nieuwe regering in ons land.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we aan het begin van dit nieuwe jaar ons voorbereiden op de activiteiten van de ICEJ-afdeling in Nederland.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is: op dinsdagavond 9 januari van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team). Je kunt je aanmelden via:  https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt. Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger. Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus