Joodse man bid bij de Westelijke muur In Jeruzalem

Gebed voor Israël

‘Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen, opdat zij daar wonen en het bezitten; het kroost van zijn knechten zal het beërven, en wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen’ (Psalm 69:36-37).

Het Israëlische leger is een onderzoek begonnen naar de ramp van 7 oktober. Er is een onderzoeksteam gevormd met betrekking tot de Black Shabbat ramp, die leidde tot het bloedbad.

 • Bid voor het onderzoeksteam dat begonnen is met een onderzoek naar de ramp op 7 oktober jl.
 • Bid voor Netanyahu die volgens verkiezingspeilingen stijgt na de moord op Saleh al-Arouri van Hamas.
 • Bid dat de gesprekken die Israël voert met Tsjaad en Rwanda succesvol zullen zijn om duizenden Palestijnen uit de Gazastrook te verwelkomen.
 • Bid voor de familieleden van de Israëliërs die nog in Gaza gevangen worden gehouden. Ze hebben plannen aangekondigd om dinsdag te protesteren bij de grensovergang Kerem Shalom.
 • Bid dat de psychologische terreur van Hamas stopt nu ze binnen de Israëlische samenleving videoboodschappen vertonen aan de families van de ontvoerde Israëlisch.
 • Bid voor de bewoners in het noorden van Israël nu Hezbollah alleen ten voordele van Hamas Libanon onnodig meesleept in een onnodige oorlog met Israël.
 • Bid dat de gijzeling van Hezbollah van de ongeveer 80.000 bewoners van Noord-Israël stopt, zodat ze weer naar hun huizen terug kunnen keren.
 • Bid dat de terroristen van Hezbollah geheel door de IDF uit Libanon worden verwijderd.
 • Bid dat de voormalige linkse Israëlische premier Ehud Barak stopt met het zaaien van verdeeldheid onder de regering en de bevolking.

Gebed voor de Volken

‘Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden’ (Joël 3:1-2).

We zien dat in onze dagen de volken zich verzamelen richting Israël en Jeruzalem. De machtigen der aarde zijn volop bezig om het land van God te verdelen. Uiteindelijk heeft de God van Israël het laatste woord en zal Hij een keer brengen in het lot van Juda en Jeruzalem.

 • Bid dat God spoedig een keer brengt in het lot van Israël en Jeruzalem.
 • Bid dat de volken zullen beseffen waar ze mee bezig zijn als ze zich voorbereiden op de situatie na deze oorlog.
 • Bid dat de gesprekken door de wereldleiders over een 2 statenoplossing in de kiem zullen worden gesmoord.
 • Bid dat de wereldleiders tot het inzicht zullen komen, dat de God van Israël de grenzen van Zijn land heeft bepaald.
 • Bid voor minister Blinken die opnieuw bezig is met een rondreis door het Midden-Oosten in een poging een eind te maken aan het geweld in de Gazastrook.
 • Bid voor de christenen in Nigeria waar islamitische milities opnieuw een bloedbad tegen christelijke Nigerianen heeft aangericht.
 • Bid dat deze wandaden ook worden aangekaart door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en op de agenda van het Internationaal Strafhof in Den Haag komt.
 • Bid voor de situatie op het Koreaanse schiereiland nu Noord Korea artilleriegranaten heeft afgevuurd op Zuid-Koreaanse schiereilanden.
 • Bid voor de groeiende dreigingen vanuit Iran, nu Israël belangrijke kopstukken van Hamas, waaronder Saleh Al-Arouri in Beiroet heeft uitgeschakeld.
 • Bid dat de rechtszaak die Zuid Afrika tegen Israël in Den Haag heeft aangespannen geen succes zal hebben, ondanks de juridische steun van Jordanië en Turkije.
 • Bid om wijsheid voor de Britse topadvocaat prof. Malcolm Shaw die de verdediging van Israël zal leiden tegen de ongegronde bewering van ‘genocide’, geuit door Zuid-Afrika.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Geloofd zij de HERE God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Amen, ja, amen’ (Psalm 72:18-19).

Het gebed van de gelovige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Er wordt ongelooflijk veel gebeden en daar zijn we dankbaar voor. Maar laten we ook vooral niet vergeten, dat God ook gedurende deze oorlog wonderen doet.

 • Dank God voor de wonderen in Israël waar we als gelovigen in Nederland getuige van zijn.
 • Bid dat wonderen en tekenen ons als gelovigen zullen blijven volgen.
 • Bid voor de vrijwilligers in Israël die zich dagelijks inzetten om de bevolking in de kibboetsen langs de Gazastrook te troosten.
 • Bid voor de staf van de ICEJ in Jeruzalem die ons, en de gehele wereld dagelijks informeren over de situatie in Israël. Ook worden door hen concrete gebedspunten aangereikt.
 • Dank God dat er ondanks de oorlog vorig jaar 45.000 nieuwe immigranten uit de hele wereld zijn ‘thuisgekomen’ in Israël.
 • Bid dat de nieuwe immigranten geholpen zullen worden bij het integratieproces.
 • Bid voor ons land en volk en dat God ons genadig zal zijn.
 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering zal komen die achter Israël gaat staan.
 • We bidden dat er in elke provincie van Nederland een groep van bidders opstaat die zich aansluiten bij de wereldwijde 24/7 gebedsbeweging van de ICEJ.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes zullen ontwaken uit hun geestelijke slaap als het gaat om hun houding en relatie tot Israël en de God van Israël.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we aan het begin van dit nieuwe jaar ons voorbereiden op de activiteiten van de ICEJ-afdeling in Nederland.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op:

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 9 januari van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via:  

https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus