Gebed voor Israël

‘Want de HERE zal zijn volk niet verstoten, en zijn erfdeel niet verlaten; want de rechtspraak zal weer rechtvaardig worden, alle oprechten van hart zullen zich daarbij aansluiten’ (Psalm 94:14-15).

Vandaag en morgen vinden er in Den Haag voor het Internationale Gerechtshof hoorzittingen plaats vanwege de genocidale daden van Israël. Zuid-Afrika brengt Israël, met steun van Bolivia voor het gerecht.

 • Bid dat de rechtspraak in deze specifieke zaak ten opzichte van Israël rechtvaardig zal zijn, zoals in bovengenoemde Psalm staat beschreven.
 • Bid dat deze rechtszaak in het voordeel van Israël zal zijn en de waarheid aan het licht zal komen en zal zegevieren.
 • Bid voor premier Netanyahu en zijn oorlogskabinet die werden gewaarschuwd dat Judea en Samaria op het punt van ontploffen staan.
 • Bid dat er hierdoor geen derde intifada ontstaat.
 • Bid dat de regering niet bezwijkt onder de druk van de VS die wil dat Israël de oorlog tot een minimum zal beperken.
 • Bid voor de families van gesneuvelde soldaten Roi Tal(19), David Schwartz (26), Yakir Hexter (26), Gavriel Bloom (27), Amit Moshe Shahar (25), Denis Krokhmalov (32), Ron Efrimi (26), Roi Maimon (24), Akiva Yasinskiy (35). Moge hun nagedachtenis een zegen zijn.
 • Bid voor het parlement in de Knesset die een dramatisch debat hebben gevoerd over de ontvoerde jonge vrouwen en vrouwelijke soldaten.
 • Bid voor deze vrouwen waarvoor wordt gevreesd dat ze allemaal worden misbruikt en dat sommigen van hen al zwanger zouden zijn.
 • Bid voor alle nog in leven zijnde gijzelaars. Bronnen uit Qatar melden dat een Israëlische delegatie in Caïro is geland voor onderhandelingen over een mogelijke uitwisseling van jonge vrouwen.
 • Bid voor de gijzelaars die te maken hebben met chronische ziekten zoals diabetes.
 • Bid voor de bewoners in het noorden van Israël waar onlangs ongeveer 20 raketten vanuit Libanon werden afgevuurd.
 • Bid voor de Israëlische ziekenhuizen bij de grens met Libanon die zich voorbereiden om klaar te staan om duizenden gewonden te kunnen opvangen in geval van buitengewone omstandigheden.

Gebed voor de Volken

‘De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des HEREN, de luister van onze God’ (Jesaja 35:1-2).

In bovengenoemde tekst wordt onder andere gesproken over Libanon. In het Noorden van Israël wordt het met de dag grimmiger nu Hezbollah vanuit Libanon de bewoners in het Noorden van Israël terroriseert met raketaanvallen. 

 • Bid voor de situatie in Libanon nu volgens veiligheidsbronnen een elitecommandant van Hezbollah gedood is bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon.
 • Bid voor de christelijke bevolking in Libanon die wenst dat Hezbollah uit Libanon verdreven wordt.
 • Bid dat de uitkomst van de gesprekken tussen Jordanië, Egypte en de Palestijnse Autoriteit over de ‘gevaarlijke situatie in de Gazastrook’ niet ten nadele van Israël zal zijn.
 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken nu ze de grootste militaire oefening in Iran organiseren.
 • Bid voor België waar de vicepremier actie onderneemt bij het Internationale Gerechtshof, in navolging van Zuid-Afrika. Waarom geen woord over 7 oktober of Hamas?
 • Bid voor Engeland waar moslims met een kapmes een auto en een ruit kapot sloegen van een Joodse restauranteigenaar.
 • Bid voor de situatie in de Rode Zee waar een Brits marineschip zeven drones van de Houthi’s hebben onderschept.
 • Bid dat Israël niet zal bezwijken onder de druk van Amerika om ingehouden belastinggeld aan de Palestijnse Autoriteit over te maken. Zelf bevriezen ze tegoeden van Rusland vanwege zijn agressie in Oekraïne.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!’ (Psalm 95:6-7).

Als voorbidders mogen we dagelijks onze positie innemen om op de bres te gaan staan voor Gods volk en onze eigen land en volk. Het Engelse woord voor voorbidder is intersessor en dat betekend bemiddelaar.

 • Dank God dat we als voorbidders dagelijks op de muur mogen staan om in gebed met de Allerhoogste God te bemiddelen over de situatie in Israël, de wereld en ons eigen land.
 • Dank God dat de Here Jezus dagelijks voor ons bidt en pleit bij de Vader met onuitsprekelijke verzuchtingen.
 • Bid voor de manifestatie voor vrede in Israël in Den Haag waar vandaag en morgen de aanklacht tegen Israël, dat wordt beschuldigd van genocide, wordt besproken.
 • Bid dat deze manifestatie vóór vrede en vóór Israël zonder incidenten zal verlopen.
 • Bid dat God ons land genadig wil zijn nu we dit Internationale Gerechtshof in Den Haag faciliteren.
 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering zal komen die achter Israël gaat staan.
 • We bidden dat er in elke provincie van Nederland een groep van bidders opstaat die zich aansluiten bij de wereldwijde 24/7 gebedsbeweging van de ICEJ.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes zullen ontwaken uit hun geestelijke slaap als het gaat om hun houding en relatie tot Israël en de God van Israël.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor de themaochtend die komende zaterdag 13 januari in Zwolle wordt gehouden.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we aan het begin van dit nieuwe jaar ons voorbereiden op de activiteiten van de ICEJ-afdeling in Nederland.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 16 januari van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via:  https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus